4AB Week 29 - 30 Petra W. and Tereza H.

Publikoval Petra Wernischová
Datum 18.3.2021
4AB Week 29 - 30 Petra W.  and Tereza H.
Cíl 29:
 
1.Prověřuji si své znalosti a dovednosti v digitálním prostředí learn.eltngl.com / Unit 0  -  4, 7. Svůj pokrok po každé lekci zaznamenám / screenshot nebo deníček pokroku. Kdo má již jedničku na skole online za LMS jednotlivých Unit, nemusí mi zprávu nebo screenshot o svých úspěších posílat.V případě nejasností pište nebo volejte kdykoli přes Teams.

2.Používám sloveso být, mít a moci/uměti v otázkách a odpovědích, mohu za to sbírat štíty na www.umimeanglicky.cz. Tato aktivita je dobrovolná.
 
3. Sbírám a třídím informace o svém oblíbeném zvířeti, které využiji v projektu Amazing animals Sb. Page 114 -129. Zapisuji si informace do sešitu.

ad 1) v souborech najdeš přehled slovíček a větiček ke každé lekci

ad 2)

song to be=být

wordwall to be = být

song have got=mít

wordwall have got

have got has got

wordwall.english/has-got-have-got-answers

 

ad 3) pomocná videa a hry ke splnění cíle projektu, podrobnosti zadány  v teamsech 

wordwall animals

wordwall wheel

wordwall can-cant

jump like a kangaroo wheel

 

animal parts

animals have/got/  u tohoto videa se používá sloveso mít= have got bez got. 

describing animals

pets

adjectives describing animals

mini projects

guessing game