4 B S1, 4 C S2 Week 6

Publikoval Petra Wernischová
Datum 9.10.2022
4 B S1, 4 C S2  Week 6

- Reading: Fun houses: SB: 72/73 

New words= nová slovíčka

something=něco

different= rozdílný

no one= nobody=nikdo

but = ale

only=pouze, jen

grow=růst

------------------------------------------

- Mind maps/ Parts of the house  

games to learn

click on review, than choose Home 1, Home 2, Bathroom, Kitchen, learn, go back and play

play baamboozle kitchen

----------------------------------------------

- Writing and Speaking - Describtion of the house / Popíši dům, byt nebo svůj pokoj:

 Minimálně 7 vět do sešitu, inspirace SB: 74 a zde v liveworksheet

-------------------------------------------------

Homework/ DÚ:

Practice Unit 4/Online/ Wordlist in soubory

Voluntary/ Dobrovolný: Activity Worksheet in soubory