3C_WEEK 38-39

3C_WEEK 38-39

Hello Kingfishers,

 

This week we are talking about OUTDOOR ACTIVITIES.

We are working with the book at page 44-45.

* We are talking about OUTDOOR ACTIVITIES.

* We are working with the book at page 44-47.

* We are saying which activities are FUN and which activities are BORING.

E.g.

Skipping is FUN for me. I like skipping.

Playing basketball is BORING for me. I don´t like playing basketball.

Naučili jsme se, že za sloveso LIKE patří buď podstatné jméno (I like basketball.) Nebo sloveso v ING formě: (I like PLAYING basketball., I like SKIPPING., We like SKATEBOARDING.)

 

HOMEWORK FOR MONDAY MAY,30. (úkol na pondělí 30.května):

Z TOHOTO ODKAZU si vypište si do sešitu a naučte minimálně 4 aktivity, které:

a/ neumíte zatím anglicky 

b/ jsou pro vás z jakéhokoliv důvodu důležité, a proto si je chcece zapamatovat

Pokud umíte ÚPLNˇvšechny, nemusíte si do sešitu psát nic

 

HOMEWORK for Tuesday May 24 (úkol na úterý 24.května) :

1/ Draw a poster called FUN IN THE SUN (nakresli na papír formátu A3 plakát, který se jmenuje FUN IN THE SUN.) Inspiruj se v učebnici na straně 57. Nakresli všechny aktivity, které rád/ráda děláš venku.

2/ Nauč se ústně i (a pokud možno i písemně) slovíčka ze stran 44-45

 

PRCATICE(procvičování - NEPOVINNÉ):

Outdoor/Indoor activities 1

Outdoor activities / FUN or BORING?

 

See you next week!