3C_WEEK 27

3C_WEEK 27

Hello Kingfishers,

 

This week we are learning about activities we do at school. 

We are saying what we can see in the pictures.

 

What did we do on Monday? (Co jsme dělali v pondělí?):

*Student´s book pages 16 and 17 / exercise 1 (strany 16-17/cvičení 1)

       Ke splnění cvičení 1 je potřeba AUDIO (viz příloha AUDIO SB EX 1)

*Student´s book pages 17 / exercise 2 

       Ke splnění cvičení 2 je potřeba nejdříve splnit cvičení 1

(Kdo nebyl ve škole, udělá si doma)

 

SURPRISE - PRACTISE!: (překvapení - procvičuj!)

What are we doing?

LEARN HERE

PLAY HERE - ONE PLAYER

PLAY HERE - TWO PLAYERS

 

NEzapomeňte na sebehodnocení - viz plán minulého týdne!

Soubory ke stažení