3C_WEEK 15

Publikoval Iva Peštová
Datum 9.12.2021
3C_WEEK 15

AIM WEEK 15: I can ask and answer questions with LIKE and WANT.
CÍL TÝDEN 15: Ptám se a odpovídám na otázky se slovesy LIKE (MÍT RÁD) a WANT (CHTÍT)

Hello Kingfishers,

 

What did we do on Monday?

(co jsme dělali v pondělí)

 • procvičovali jsme sloveso WANT ve větách 
 • procvičovali jsme věty se slovesem LIKE
 • řekli jsme si, že za slovesem LIKE bývá podstatné jméno v množném čísle
  • I like bananaS
  • I like orangeS
  • I like biscuitS
 • zjistili jsme, že pokud se na konci podstatného jména vyslovuje "sykavka", špatné by se nám vyslovovalo -s určující množné číslo, a tak musíme vyslovit "i" 
  • I like sandwichES /sanvdičis/
  • I like oranges /orindžis/
  • I like horses /hósis/
 • zjistili jsme, že pokud podstatné jméno patří do kategorie "NEPOČITATELNÉ" (lze těžko spočítat, nebo jdo spočítat jen na "krabice", "sklenice", "lahve"...), pak po LIKE množné číslo NENÍ 
  • I like MILK
  • I like RICE
  • I like TEA
  • I like ICE-CREAM
  • I like CHOCOLATE
 • do sešitu jsme si pro připomenutí vlepili tento obrázek:

 • Student´s book page 136/exercise 1 - doplnili jsme správnou variantu za sloveso "like" a za "don´t like" (audio není potřeba)
 • Student´s book page 137/exercise 2 - doplnili jsme správnou variantu za sloveso "like" a za "don´t like" (audio není potřeba)

 

What did we do on Tuesday?

(co jsme dělali v úterý)

 • dále jsme procvičovali LIKE a DON´T LIKE ve bětách kladných, záporných i tázacích
 • naučili jsme se "silnější" variantu slovesa LIKE - LOVE a slovesa DON´T LIKE - HATE
 • říkali jsme si, jaká jídla, věci a zvířata máme a nemáme rádi, případně MILUJEME a NESNÁŠÍME :)
 • Vyplnili jsme pracovní list viz příloha
  • sloupečky "I like" a "I don´t like" - tam děti zaškrtly, co mají ony rády a nemají
  • sloupečky 3 a 4 - děti chodily a ptaly se spolužáků, co oni mají a nemají rádi - zapisovaly jména dětí podle odpovědí. Tento pracovní list budeme POUŹÍVAT iI PŘÍŠTÍ TÝDEN. Děti mají nalepeno v sešitu.

 

What did we do on Thursday?

(co jsme dělali ve čtvrtek?)

 • dále jsme procvičovali LIKE, DON´T LIKE, LOVE a HATE 
 • hráli jsme hru - viz příloha - můžete si zahrát doma (děti vědí, jak na to)

 

HOMEWORK for Monday:

viz pracovní list HOMEWORK