3B Week 35

Datum 24.4.2022
3B Week 35

Cíl týden 35: Poradím, co si obléci do různých typů počasí.

Aim Week 35: I can name clothes that go with each type of weather.

Hello kids!

What is the weather like today?

WEATHER and CLOTHES (počasí a oblečení):

-umíme se zeptat, jaké je dnes počasí?

          What is the weather like today?

-umíme říct, jaké je počasí?

          viz příloha weather students cards

-zopakovali jsme si slovní zásobu clothes z loňska:

           practice here

            ...and here

 

-nově se učíme slovní zásobu - viz učebnice strana 28-29/ex 1,2; 34/ex 1 (audio pro správnou výslovnost viz příloha)

Have a nice week!

Your teacher Svetlana