3B Week 27

Datum 5.3.2022
3B Week 27

Cíl týdne 27:
I can describe what people are doing.
Říkám v celých větách, co se právě děje ve třídě nebo na obrázku.

Hello kids!

Co jsme dělali:

*Student´s book pages 12 and 13 (strany 12-13)

       Ke splnění cvičení 1 je potřeba AUDIO (viz příloha AUDIO SB EX 1)

*Student´s book page 18 (strana 18)

GAMES:

Learn here

Play here

Vocabulary

Happy holidays!

Your teacher Svetlana