3B Week 25

Datum 14.2.2022
3B Week 25

Cíl týden 25: Vytvořme knížku o zvířatech. "MY FAVOURITE ANIMAL".

Student's book pages 158-161

V týdnu 25 si ověříme znalosti učiva celé učebnice OUR WORLD 1. S učebnicí se rozloučíme.

Hello kids!

Tento týden se loučíme s naší učebnicí OUR WORLD 1. Celý týden jsme se ohlíželi zpátky na to, co všechno jsme za rok a půl ve škole zvládli.

Děti pracovaly na 6 stanovištích. V příloze najdete list, do kterého zapisovaly své výsledky (vyplněné listy mají nalepené v sešitě).

  • Na stanovišti 1 si děti ověřovaly slovní zásobu – KOLIK slovíček dokáží vyjmenovat z dané kategorie?
  • Na stanovišti 2 děti psaly do sešitu 3 slovíčka dle výběru z každé kategorie – napsaly tedy 27 slovíček. Případné chyby si hned kontrolovaly v učebnici. Pokud chybu v zápisu udělaly, hned ji opravily.
  • Na stanovišti 3 procházely stezkou slovíček.
  • Na stanovištích 4-6 byly pracovní listy (pracovní listy najdete v příloze).

 Děti mají jasnou představu o tom, jak si stojí a jaké oblasti vyžadují jejich pozornost (žlutě či červeně označená políčka).

Většina dětí stihla projít VŠECHNA stanoviště, někomu ještě něco chybí.

Od příštího týdne začneme pracovat s dalším dílem učebnice, kterou tento týden děti dostaly ve škole. UŽ SI NEMUSÍ NOSIT první díl. Od příštího týdne už jen MODROU KNÍŽKU a sešit (a penál, a lepidlo, a pastelky... :).

Můžete zopakovat Units 1-9 zde:

GAME ANIMALS

GAME OUR WORLD 1

Dobrovolný domácí úkol:

Vytvořme knížku o zvířatech. "MY FAVOURITE ANIMAL".

Student's book pages 160-161

Have a nice week!

Svetlana