3B Week 15

Datum 6.12.2021
3B Week 15

CÍL TÝDEN 15: Ptám se a odpovídám na otázky se slovesy LIKE (MÍT RÁD) a WANT (CHTÍT). Student's book p. 136-139.
I can ask and answer questions with like and want.

Hello kids!

Here is what we did at school (zde následuje, co jsme dělali ve škole):

 • Student´s book page 136-137 - Grammar 1 Like with countable and uncoutable nouns viz soubory 8.6/8.7 mp3
 • Worksheet u_08_02
 • Worksheet u_08_03
 • procvičovali jsme věty se slovesem LIKE
 • řekli jsme si, že za slovesem LIKE bývá podstatné jméno v množném čísle
  • I like bananaS
  • I like orangeS
  • I like biscuitS
 • zjistili jsme, že pokud se na konci podstatného jména vyslovuje "sykavka", špatné by se nám vyslovovalo -s určující množné číslo, a tak musíme vyslovit "i" 
  • I like sandwichES /sanvdičis/
  • I like oranges /orindžis/
  • I like horses /hósis/
 • zjistili jsme, že pokud podstatné jméno patří do kategorie "NEPOČITATELNÉ" (lze těžko spočítat, nebo jdo spočítat jen na "krabice", "sklenice", "lahve"...), pak po LIKE množné číslo NENÍ 
  • I like MILK
  • I like RICE
  • I like TEA
  • I like ICE-CREAM
  • I like CHOCOLATE
 • naučili jsme se "silnější" variantu slovesa LIKE - LOVE a slovesa DON´T LIKE - HATE
 • říkali jsme si, jaká jídla, věci a zvířata máme a nemáme rádi, případně MILUJEME a NESNÁŠÍME :)
 • Vyplnili jsme pracovní list viz příloha
  • sloupečky "I like" a "I don´t like" - tam děti zaškrtly, co mají ony rády a nemají
  • sloupečky 3 a 4 - děti chodily a ptaly se spolužáků, co oni mají a nemají rádi - zapisovaly jména dětí podle odpovědí. Tento pracovní list budeme POUŹÍVAT iI PŘÍŠTÍ TÝDEN. Děti mají nalepeno v sešitu.
 • Student´s book page 144-145 Project Food and drinks.
  Nalepili jsme a nakreslili obrázky jídla a pití. Obrázky jsme podepsali a povídali jsme si o jídle a pití, které máme a nemáme rádi.

ONLINE učebnice - otevřela jsem Vám další části k procvičování https://learn.eltngl.com/

V případě potřeby zůstávám k dispozici na  svetlana.trebunskikh@zskunratice.cz 
You can write me via email or Teams.

Don't forget to be awesome!

Your teacher Svetlana