3A_WEEK 22

3A_WEEK 22

Hello Swallows,

 

Tento týden si stále povídáme o zvířatech.

1/ Procvičujeme a učíme se slovní zásobu - slovesa - aktivity (viz příloha actions-vocabulary)

2/ Umíme popsat aktivitu na obrázku - CO ZROVNA ZVÍŘATA nebo LIDÉ DĚLAJÍ (viz příloha WHAT ARE THEY DOING)

 

 

HOMEWORK:

1/ WORKSHEET HW_Present Continuous

Úkol do úterý 1. února

Důležité je, aby se s úkolem popasovaly děti samy. Pomozte jim pouze, pokud neporozumí zadání. Mohou použít i učebnici na straně 152-153, kde je ve žlutém rámečku vše potřebné vysvětleno. Se žlutým rámečkem dětem samozřejmě můžete pomoci také :)

Pokud si s něčím zatím neví rady, nemusí vyplňovat. V úterý se na vše podíváme společně.

 

2/dobrovolný - platný po celou dobu, kdy se věnujeme kategorii ANIMALS):

Zjisti a představ nám (anglicky) zajímavou informaci o zvířatech.

Důležité kritérium-zvládnu to říct anglicky a je to pravděpodobně překvapivé pro většinu dětí.

Např:

* KANGAROOS can SWIM.

* Caterpillars can JUMP.

* Ostriches are the fastest birds in the world. They can run at 100 km/h.

 

 

Iva