3A_WEEK 13

Publikoval Iva Peštová
Datum 23.11.2021
3A_WEEK 13

Cíl týden 13: I can name 12 food items.

Podle obrázku pojmenuji 12 věcí z oblasti MY FOOD

Hello Swallows,

This week we are learning new vocabulary - FOOD=yummy, yummy :)

(tento týden se učíme novou slovní zásobu - JÍDLO=mňam, mňam :))

 

Here is what we did on Tuesday:

(zde následuje, co jsme dělali v úterý)
 • Student´s book page 132-133 - Vocabulary 1
 • Student´s book page 138- Vocabulary 2
 • Worksheet WB_FOOD

Kdo si chce znovu procvičit nebo kdo nebyl ve škole, udělá doma:

 • Cvičení 1 a 2 ve Student´s book na straně 132-133 (potřebujete audio nahrávku - tu najdete v příloze AUDIO_FOOD_VOC 1_EX1 a AUDIO_FOOD_VOC 1_EX2)

 

 • Cvičení 1 ve Student´s book na straně 138 (potřebujete audio nahrávku - tu najdete v příloze AUDIO_DRINKS-VOC 1_EX1)

Poslechnete si nahrávku pro správnou výslovnost slov a ukážete na obrázky

 • Cvičení 1 a 2 v pracovním listu (pro úspěšné vypracování cvičení 1 potřebujete audio nahrávku - tu najdete v příloze AUDIO_WORKSHEET_WB)

 

Here is what we did on Wednesday:

(zde následuje, co jsme dělali ve středu)
 • Vocabulary practice - speaking AND writing(page 132-133 AND138)
(procvičování slovní zásoby ze stran 132-133 A 138 - ústně i písemně)
 • Worksheet (page 132-133 AND138)
  (Pracovní list viz druhá příloha WORKSHEET 8.1) 
  • Děti mohly pracovat samostatně nebo ve dvojici
   • Samostatně – dostanou pracovní list, čtou věty a kreslí
   • Ve dvojici – jeden čte a druhý kreslí (střídají se)

Kdo nebyl ve škole, udělá doma - varianta SAMOSTATNĚ

Pracovní list vyberu, až budu ve škole. Mám s tímto pracovním listem plán na jednu z našich dalších hodin.

 

DOBROVOLNÝ ÚKOL:

Vymysli podobné věty a napiš na papír (podle pracovního listu WORKSHEET 8.1) – klidně můžeš vymýšlet i úplně bláznivé kombinace:

CRAZY FOOD COMBINATIONS - DRAW SEVEN PIZZAS WITH POPCORN; DRAW THREE BLACK ORANGES... :) 

 

Here is what we did on Thursday (S1) and Friday (S2):

(zde následuje, co jsme dělali ve čtvrtek (S1) a v pátek (S2))
 • Procvičování slovní zásoby ze stran 132,133 a 138 (už byste bez potíží měli zvládnout říct alespoň 12 slov z kategorie FOOD - dokonce i NAPSAT)
 • Písnička ze strany 134 - AUDIO si spusťte z přílohy (nebo na ONLINE PROCVIČOVÁNÍ - otevřela jsem vám další kapitoly)
 • Jaké slovo z kategorie FOOD je v písničce a ještě jsme se ve škole neučili? - VYHLEDEJ HO a ZAPAMATUJ si ho
 • Jak se anglicky řekne: Chceš sušenku?, Chceš sýr?, Chceš banán? - najdi v písničce.
 • Přemýšlej: Jak se anglicky řekne: Chceš pizzu?, Chceš čaj?, Chceš kuře?...

 

Zároveň se podívejte na týdenní plán z minulého týdne a udělejte vše, co ještě nemáte splněno. (a je Vás hóóóódně s nesplněným úkolem).

 

Sledujte tyto webové stránky po celý týden, budu doplňovat.