3 B Week 8

Datum 30.10.2021
3 B Week 8

Cíl týden 8: Vyrobím robota a popíšu ho.

Hello kids!

What did we do at school? 
We read, talked about robots, and we made our own robots!
It was really great! Thank you so much!
You can find photos in Teams.

Use learn.eltngl.com  for interactive and fun revision of Unit 7 My Body.

Play some games: My Body

                            Quiz   

Have a good week!
Your teacher Svetlana

Ahoj děti!

Co jsme dělali ve škole?
Četli jsme, mluvili jsme o robotech a vyrobili jsme si vlastní roboty!
Bylo to opravdu skvělé! Děkuji mnohokrát!
Fotky najdete v Teams.

K interaktivnímu a zábavnému opakování Unit 7 My Body použijte program learn.eltngl.com.

Zahrajte si hry: My Body

                            Quiz   

Přeji vám hezký týden!
Vaše učitelka Světlana