2D_WEEK 32-34

2D_WEEK 32-34

Cíl týden 32-34: Pojmenuji 5 místností a 5 věcí v domě
Aim week 32-34:I can name 5 rooms in a house and 5 objects in a house.

Hello Inchworms,

What are we doing this week?

  • učíme se novou slovní zásobu podle učebnice strana 64-65. V příloze najdete AUDIO pro správnou výslovnost.

 

Jak se ohodnotíš za zvládnutí cíle týdne?

Jak se řekne: jídelna?

                    obývák?

                    pokojíček?

                    kuchyň?

                    koupelna?

 

Umíš to i napsat? (pracovní list dostanou děti v pátek ve škole. V příloze najdete pro případ, že si děti nevlepily do sešitu.)

 

Zvládneš vyjmenovat 5 věcí, které máme v domě?

 

Are you BLUE? (vyjmenuji alespoň 5 místností a více než 5 věcí, které máme doma)

Are you GREEN? (vyjmenuji alespoň 5 místností a 5 věcí, které máme doma)

Are you YELLOW? (vyjmenuji alespoň 3 místností a 5 věcí, které máme doma)

Are you RED? (zatím nezvládnu, musím hodně procvičovat)

 

Nepovinné procvičování (pokud budeš procvičovat, zapiš své jméno a příjmení):

LEVEL 1 A

LEVEL 2

 

Protože 12 dětí z 21 přítomných nemělo vypracovaný úkol :( , prodlužuji termín splnění do středy 27.dubna.

HOMEWORK for Friday April,22 (Domácí úkola na pátek 22. dubna):

2 pracovní listy:

1/ viz příloha hw_parts of the house - vyplnit, naučit se a vlepit do sešitu. Děti si budou ve škole kontrolovat. Dobré by bylo nechat je pracovat samostatně bez pomoci. 

AUDIO ke splnění cvičení 1 najdete v příloze HW_AUDIO

2/ viz příloha HOUSE a CUT OUTS (děti, které byly ve škole, mají vše v sešitech.

  • Domek z přílohy HOUSE děti vlepí do sešitu (na dvoustránku - na jedné stránce je dům a na druhé bude GARDEN (zahrada)
  • Z přílohy cut outs si děti vyberou cokoliv se jim líbí a vlepí do svého domku. Pokud jim cokoliv ve výstřižcích bude chybět, mohou si to do domku vkreslit.
  • Všechny předměty ve svých domcích popíší přímo do obrázku. Veškerá slovíčka navíc se děti naučí, aby mohly ve škole prezentovat svým kamarádům.
  • SLOVNÍČEK dalších předmětů do domku najdete v příloze. Odtud mohou děti čerpat další slovní zásobu. Neměly by však přehánět množství slov, která se chtějí naučit. Máme povinnou slovní zásobu - viz učebnice a nepovinnou, viz slovníčky v příloze WORD MAPS. každý si určí, kolik slov navíc se chce naučit. To nám pak představí ve škole v pátek 22. dubna