2B S2, 2C S1 Week 18

Publikoval Petra Wernischová
Datum 15.1.2023
2B S2, 2C S1  Week 18

1. Obtáhnu a napíši velká a malá písmena M, N, O, P/ Wb. 34

m song

n song

o song

p song

2. Zopakuji si Unit 3 A 4 / Sb. 48, Wb. 36-37

Homework:

 Procvičuji Unit 3 and Unit 4 v online prostředí učebnice na learn.eltngl.com