2B S2, 2C S1 Week 14 - 15

Publikoval Petra Wernischová
Datum 13.12.2022
2B S2, 2C S1  Week 14 - 15

1. Zazpívám si písničky Friends / Sb. 34/ nahrávka mp3 v souborech track 45 a This is the way we make friends

2. Píši ve Workbooku /str. 28  písmena i, j, k, l

I - Song

J - Song

K - Song

L - Song

3. Unit 4/ Lesson 1,  Sb. 38: Pojmenuji členy širší rodiny  / mom, dad, sister, brother, grandma, grandpa, aunt=teta, uncle=strýc,cousin /kazn/=sestřenice , bratranec

we are Family song we already know tuto písničku již známe 

Finger Family Song tuto také

We are a big family tato je nová

 

Homework:

29/1 Zakroužkuj, kde se děti chovají kamarádsky

29/2 Nakresli, jak se ve škole kamarádíš s ostatními

Procvičuji online Unit 1 - 3. Tam najdu i písničku Friends ze Student´s booku.

Seznam slovíček a větiček v souborech.

Challenge: Výzva:

Zahraj si hry na téma hmyz insects, ale jen ty s čepičkou.