2B S2, 2C S1 Week 12

Publikoval Petra Wernischová
Datum 19.11.2022
2B S2, 2C S1  Week 12

1. Opakuji si hračky /Sb. 18/, zazpívám si písničku o narozeninách hooray it´s my birthday today

a řeknu a nakreslím , co si přeji  /Wb. 19/1/

2. Unit 3/ Lesson 1-3 /Sb. 33-31, Wb. 24-25// seznam slovíček i s českým překladem v souborech/

Rozliším mezi:

he is/ he´s = on je

she is/ she´s = ona je 

Znám již:

it is/ it´s = to je

Ujasním si vše ve videu:

english learning video for kids : Who is he? Who is she? Kdo je on, kdo je ona?

Soubory ke stažení