2 B Week 39

Publikoval Petra Wernischová
Datum 20.5.2022
2 B Week 39

 

    0. Popíši svůj pokojíček Sb. 74  pouižiji předložky in=v, on=na, under=pod, in front of = před, behind= za, next to= vedle, between=mezi

      in on under song

      prepositions = predlozky

  1. Přečtu si článek o různých domech / Sb. 72, track 4.11 v souborech. Zjistím, že uvnitř je většina domů stejných, ale zvenku jsou rozdílné a mají různé tvary.

  2. Zopakuji si geometrické tvary / Sb. 73/2,3 shapes

 

 

DÚ: 25.5.- 1.6.

Nácvik psaní již známých slovíček

Vocabulary checklist In the classroom +  In the house, pro chybějící ke stažení v souborech.

Slovíčka si čti, pokus se zapamatovat, jak se píší/ jejich spelling/ a poté popaměti napsat na volný prostor již přeloženého papíru. Nevadí, že uděláš chybu, je to  cennější, že si ji sám /sama opravíš, než že slovíčka jednoduše přepíšeš.

Pokus se přepsat již známá slova, ta nová jako shelf, cooker, cupboard a calculator jsou výzvou.