2 B Week 38

Publikoval Petra Wernischová
Datum 13.5.2022
2 B Week 38

Cíl 38:

0. Řeknu, kdo co dělá na obrázku svého domu. My mum is cooking, my dad is sleeping, my cat/ my dog is sleeping, I am chilling......Sb. 70

1. Navrhnu hmyzí hotel, inspiraci najdu ve slovníčku na anglomaniacy ve videu bug hotel, zopakuji si v něm mnoho slovíček  a napíši si do slovníčku některá nová:

Welcome to (Prague. Vítejte v Praze.)

Follow me.= Následujte mne.

My hotel is made of: = Můj hotel je vyroben z :

wood=dřevo, sticks=klacíky, leaves=listy, piece of wood=kus dřeva , bamboo tube=bambusové trubky, bricks=cihly, 

teracce roof= terasová střecha, garden=zahrada 

2. Nakreslím svůj pokojíček / Sb. 74, odpovím na otázku: Do you tidy your bedroom? = Uklízíš svůj pokojíček? Yes, I do. No, I don´t. Sometimes=Občas.

Zopakuji si předložky: in, on , under díky písničce bobrů, kteří mají stále něco na práci busy beavers

 

 

 

DÚ:  Dokončím kresbu svého hmyzího hotelu a pokojíčku na straně 74 a opakuji si slovíčka výše a předložky a abecedu v písničce busy beavers = s bobry, co mají stále něco na práci  :))

Soubory ke stažení