1 C Week 3

Publikoval Petra Wernischová
Datum 18.9.2022
1 C Week 3

Cíl: Rozumím slovům: sit down, stand up, sing, thank you

Z písničky minulého týdne znám již:  Clap your hands, stamp your feet

V pracovním sešitě rozumím:

Listen=poslouchej

Circle =zakroužkuj

colour=vybarvi

tick = zatrhni fajfkou správnou odpověď

cross=zakřížkuj nesprávné tvrzení

Nové pokyny se naučíme v Action song