Branné cvičení = 3. zážitkový oborový den

Datum 5.7.2019

PODAŘILO SE:

  • Žáci poznali, jak se jejich předchůdci v totalitním socialistickém Československu připravoval na boj s nepřítelem (nejdříve humornou formou prostřednictvím povídky Šimka a Grossmanna, pak většinu zažili na vlastní kůži – někteří dokonce s druhou kůží, pláštěnkou a maskou odcházeli po skončení branného cvičení domů

  • Žáci se aktivně zapojili do průběhu oborového dne = zdolávali umělé i přírodní překážky, soutěžili ve střelbě ze vzduchové pušky a v hodu granátem na cíl, procvičovali si znalosti a dovednosti z první pomoci – poslouchali základní pokyny a nechali se vtáhnout do děje branného cvičení.

 

REZERVY:  pochod podle mapky a orientace v terénu

 

STRUČNÝ POPIS PRŮBĚHU OBOROVÉHO DNE:

Na 3. oborový den jsme se rozhodli spojit dva obory Oživlá historie a Československo – studená válka a připravit pro jejich žáky společný program. Názvy a filozofie obou oborů k tomu přímo vybízely. Také nadšení, znalosti, dovednosti vedoucích obou oborových dnů a v neposlední řadě nápady a možnosti sehnat materiál a pomůcky se nádherně spojily a propojily.

Ráno jsme zahájili informacemi, motivační povídkou z dílny pánů Šimka a Grosmanna a pak rozdělením žáků do skupinek. Někteří žáci možná trochu znejistili, když z úst Šimka a Grosmanna slyšeli, že by mohli například v korytě Kunratického potoka hledat mýdlový model nepřátelské ponorky Nautilus. Bylo však na první pohled zřejmé, že žáci dodrželi pokyny a vybavili se požadovanými pomůckami.

Rádi jsme pak opustili učebnu Fy a Ch a vydali se na školní hřiště, neboť venku příjemně hřálo jarní sluníčko a na žáky čekaly 4 branné disciplíny. Všichni však nedočkavě očekávali, až vyrazíme do terénu a zazní pokyn: „Pozor plyn!“. Na Filipu Mazákovi vedoucí branného cvičení Jakub Zvěřina demonstroval použití prostředků proti chemickému či jadernému útoku. Filip pak protichemickou ochranu nejen že ze sebe nesundal, ale dodrápal se v ní až ke Kunratickému hrádku. Ostatní si vyzkoušeli pláštěnky, igelitové pytlíky a plynové masky cestou na kopec nebo na horní plošině za Kunratickým hrádkem. Některým se prostředky protichemické ochrany zalíbily natolik, že v nich pak došli na oběd a odnesli si je i domů.