Finalizace OP

Publikoval Petra Wernischová
Datum 27.4.2016

Náležitosti odevzdání OP OD Všechny chutě světa aneb vím, co jím

 

 

Nejčastější chyby, které se objevují v zaslaných pracech:

Použijte správný název našeho OD: Tedy:

Všechny chutě světa aneb vím, co jím  (pozor na psaní čárek)

V prohlášení si prosím opravte použitých pramenů, ne pramenu, jak je v šabloně.

Dívky vymaží lomítko u vypracoval/a, chlapci škrtnou a

V závěru zodpovězte na otázky z úvodu a zhodnoťte, jak se Vám pracovalo a zhodnoťte i OD.

Práci si pořádně přečtěte a nenechávejte po sobě hrubé chyby!

Knižní a internetové zdroje:

www.citace.com

Sem napíšete název knihy či autora a necháte si vygenerovat správnou citaci.

Internetové zdroje odcitujte v plném znění, jak se učíte v hodinách Informatiky.

 

 

Kritéria hodnocení máte na stránkách OD. Všechny náležitosti OP máte ve ŠK na straně 15.

6. a 7. třídám se známka započítává do Informatiky, 8. třídám do ČJ a 9. třídám do Volby povolání.

Hodně zdaru při sestavování OP :)

P.S.

 

Po schválení uložte práci na flashku a vytiskněte práci v knihovně školy - studijním centru a vložte do portfolia společně se sebehodnotícím listem. Pokud ho ješte nemáte, obdržíte od svých oborových učitelů ve čtvrtek či pátek. Vytištěnou práci pak odevzdejte svému oborovému učiteli či dne 5.5. do 17 hodin na recepci školy.. Kdo to do tohoto dne nezvládne, nebude v daném předmětu klasifikován a obhajovat práci bud před porotou po prázdninách.

Věříme, že využijete konzultací učitelů a práci zvládnete, mnozí dříve, abychom psací dny 28.  a 29. využili společně k objevování dalších chutí a dovedností. Powerpointové prezentace svých prací připravujte ve spolupráci s učiteli informatiky a oborovými učiteli do 27.5. do prezentačního OD. zpracujte v něm ty nejzajímavější informace a poznatky Vaší OP.