Závěr oborové práce

Datum 21.9.2015
Závěr oborové práce

Co by měl závěr oborové práce obsahovat?

1) Upozornění na význam tématu, možnost dalšího využití, uplatnění oborové práce.

2) Zhodnocení oborové práce a jejího vypracování

  • co se dařilo
  • co činilo problémy
  • co by se dalo udělat jinak
  • podařilo či nepodařilo se splnit vytyčené cíle
  • kdo pomáhal + případné poděkování
  • co by ještě mohlo práci obohatit, jakým směrem by se mohla ještě vyvíjet
  • zhodnocení účasti na oborových dnech