Úvod oborové práce = co by měl obsahovat

Datum 21.9.2015
Úvod oborové práce = co by měl obsahovat

Na co nezapomenout v úvodu oborové práce?

Úvod oborové práce = co by měl obsahovat

  • motivaci k výběru tématu = Proč jsem si téma zvolil? Co mě na problematice tématu zajímá? Co už o problematice tématu vím?
  • Vytyčení 2-3 hlavních cílů, kterými se chci v rámci oborové práce zabývat = Co chci v tématu oborové práce sledovat? Kam se v problematice plánuji dostat? Na co se chci zaměřit? Jak budu zjišťovat informace?