Oborové dny 2014-2015

Datum 2.10.2015
Oborové dny 2014-2015

Jaké Oborové dny Vás v tomto roce čekají? Co je cílem Oborových dnů? Žáci si mají prohloubit dovednosti a znalosti ve zvoleném oboru a zejména se naučit pracovat s informacemi, zpracovávat je a prezentovat. Do projektu se zapojují všichni žáci II. stupně a vybírají si z nabídky všech svých učitelů. Seznamte se s anotacemi jednotlivých oborových dnů.

1. DESKOHRANÍ - 2. KRÁSA V PROMĚNÁCH ČASU - 3. PRAHA ZMIZELÁ - 4. BOŘIČI MÝTŮ - 5. PROFÍCI - 6. SLOVENSKO - SOUSEDÉ ODVEDLE - 7. KNIHA VE FILMU - 8. STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII ANEB JAK NEUVÁZNOUT - 9. PŘÍPRAVA ŠAMPIONA

Vyhlášení Oborových dní se uskuteční 18. září 2013. Zapisování do OD bude pouze 24. září 2014 dopoledne. Tři oborové dny jsou organizovány v duchu činnostního učení (15.10.2014, 11.12.2014 a 7. 4. 2015). Závěrečný oborový den je dnem prezentací oborových prací, které žáci v průběhu roku vypracovávají a které finalizovali čtvrtý a pátý oborový den (29. a 30.4. 2015). Konzultantem žákům jsou jejich učitelé, vedoucí oborových dnů (termíny konzultací – 26.9.2014, 28.11.2014, 13.2.2015 a 27.3.2014). Důležité datum je 7. května 2015, kdy je termín odevzdání vytištěné a svázané práce na recepci školy do 17:00 hodin. V průběhu celého školního roku si žáci vedou Sběrné portfolio OD

Po oborových dnech při veřejné obhajobě obhajují deváťáci před komisí svou malou »magisterskou« práci. Úspěšní řešitelé mohou získat titul "Magistr z Kunratic" ve zkratce "MrK.". Oborové práce mají v šestém a sedmém ročníku vazbu na předmět Informatika, v osmém ročníku na Český jazyk a v devátém ročníku na předmět Svět práce – volba povolání. Termín obhajob »magisterských« prací - 10. červen 2015. Hodnotí se vše - od formální úpravy práce přes její věcný obsah, ústní prezentaci až po celkové vystupování žáka. Je to velká příležitost pro zpětnou vazbu nejen pro žáky, ale i pro nás učitele. Žáci pátých tříd se účastní Projektových dnů. Obsah Projektových dnů má vazbu na celoroční projekt I. stupně. Pátý ročník ukončí sepsáním a prezentací malé »bakalářské« práce. Úspěšní předkladatelé mohou získat titul "Bakalář z Kunratic" ve zkratce "BrK.". Termín obhajob »bakalářských« - 9. červen 2015. 

Žáci, kteří v termínu neodevzdají své práce a následně je neprezentují, nemají uzavřenou klasifikaci v předmětu, který má vazbu na oborovou - projektovou práci. Předložit práci mohou v náhradním termínu, tedy například v srpnu před zahájením nového školního roku. Podrobné informace o Oborových a Projektových dnech jsou i na webu školy.

OBOROVÉ DNY 2014/2015 – zaměření zážitkových programů

P.Č.

NÁZEV OBOROVÉHO DNE

VYUČUJÍCÍ

ANOTACE

1.

DESKOHRANÍ

T. Beránková

P. Dvořáková

Víte, jaké desková hra je nejstarší na světě a kde se hrála? Víte, kdy a jak se slaví mezinárodní den deskových her? Víte, kolik existuje deskových her na světě? Znáte vítěze soutěže „Hra roku 2013“?

Ne? Nevadí - my také ne. Společně se však pokusíme na všechny otázky, které nás napadnou najít odpovědi, třeba i v rámci oborových prací. Hlavně však necháme propuknout naši hráčskou vášeň a zkusíme si užít dny plné hraní moderních deskových her! Vstupenka: Seznámení se svou oblíbenou, zajímavou aj. hrou.

2.

KRÁSA V PROMĚNÁCH ČASU

K. Círová

H. Růžičková

Jaký ideál krásy byl žádoucí v historii a jaký je ten dnešní? Dnešní pohled na krásu a její nebezpečí nám pomůže odhalit profesionální stylista. Výběrové řízení: Žák odevzdá seznam 5-ti pro něj nejzajímavějších módních návrhářů historie či současnosti.

3.

PRAHA ZMIZELÁ

J. Mazůrek

M. Střítezský

Motto: Pojďme pátrat po místech v Praze, která již zmizela. Kam se poděla? A proč? Hledání a bádání na základě starých fotografií, dokumentů a výzkumu v terénu. Budeme dokumentovat proměny Prahy v průběhu 20. a 21. Století. Určeno pro ty, kdo rádi fotografují. Podmínkou je vlastní fotoaparát, zvídavost, dobré boty a mapa Prahy. Vstupenka: Snímek nebo obrázek libovolného místa v Praze z let 1800 - 1980

4.

BOŘIČI MÝTŮ

J. Zvěřina

M. Suchánek

Legendy praví, že v roce 213 př. n. l. sestrojil geniální řecký učenec Archimédés zrcadlo či spíše soustavu zrcadel. Soustředil jimi sluneční paprsky na římské lodě, které obléhaly jeho rodné město Syrakusy na Sicílii, a zapálil je. Bylo to ale opravdu možné? Pokud Tě zajímají odpovědi na podobné otázky, přihlas se do našeho oboru, ve kterém se pokusíme potvrdit nebo vyvrátit některé zajímavé mýty z fyziky, ale i z oblasti hranic a možností lidského těla. Vstupenka: Návrh mýtu, který chcete zbořit

5.

PROFÍCI

M. Macháčková

V. Nedvědová

Malujete rádi? Rádi tvoříte? Jde vám to? Nejde, ale přesto vás to baví? Náš oborový den bude opět o tvoření. Chystáme se vyzdobit si různé předměty tzv. ubrouskovou technikou, vyrobit si něco z populárního „fima“ a možná se naučíme i smaltovat.

6.

SLOVENSKO - SOUSEDÉ ODVEDLE

E.Hilčerová

K. Čiháková

Copak Vám říkají slova: ťava, kapustnica nebo halušky?

Slovensko je země, se kterou nás spojuje dlouholetá historie. Mnohé z nás, také část rodinných kořenů… Současné Slovensko vnímáme často díky společným hudebním soutěžím – Česko Slovenská SuperStar, Česko Slovensko má talent, Hlas Česko Slovenska nebo díky jeho známým hudebním interpretům či moderátorům (např. Miro Žbirka, Jana Kirchner, Dara Rolins, Rytmus, Katarína Knechtová, No Name nebo třeba Adela Banášová…).

Slovensko je ale ještě mnohem víc – je to nádherná a neuvěřitelně různorodá krajina plná přírodních krás – vysokých hor nebo teplých lázeňských pramenů. V jeho minulosti je mnoho zajímavých osobností např. zbojník Jánošík, který bohatým bral a chudým dával (alespoň podle pověsti).

My se ale můžeme v oborovém dnu „Slovensko – sousedé odvedle J“ dozvědět mnohem víc. Poznáme slovenská jídla (některá si společně připravíme), naučíme se typický slovenský tanec, budeme pátrat v historii i současnosti… Slovensko je totiž pestrobarevná mozaika a je nadosah. Vstupenka: 1 recept na typicky slovenské jídlo

7.

KNIHA VE FILMU

M. Nováková

P. Rosická

Jste vášnivým čtenářem? Milujete sledování filmů? A zbožňujete si pak povídat o přečteném a zhlédnutém?  Pak je náš oborový den právě pro vás. Vydejte se s námi na cestu plnou dobrodružných příběhů, které v moderní době ožívají na filmových plátnech. Nejprve se podíváme na místo, kde je největší koncentrace knih v Praze. Pak se společně vrhneme do četby knihy Dárce, abychom pak následně přečtené porovnaly s novým filmem, který právě vychází v kinech. Vstupenka: Napiš jaká kniha má nejvěrnější filmové zpracování a uveď důkazy o tom, proč si myslíš, že to tak je.

8.

STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII ANEB JAK NEUVÁZNOUT

J. Rubešová

P. Wernischová

Náš oborový den je pro ty, kteří by společně s námi rádi objevovali krásu nejen cizích jazyků, ale i cizích měst. Na našem oborovém dni si vyzkoušíme, co to znamená dobrý průvodce po krásných místech naší i cizích vlastech. Vytvoříme příručky správných cestovatelů a naučíme se Nepropadat panice!, pokud se něco zvrtne. Náš oborový den je určen i všem ostýchavým, společně rozmluvíme i nemluvy! Těšíme se na společné zážitky z objevování cizích galaxií! Vstupenka: Napiš, kdy jsi uvízl/a nebo panikařil/a

9.

PŘÍPRAVA ŠAMPIONA

M. Skýva

J. Kerzelová

Během tří oborových dní si žáci otestují své pohybové schopnosti, porovnají své výsledky s výsledky vrcholových sportovců. Určí, jaké pohybové schopnosti jsou nejdůležitější pro sport, který sami provozují. Součástí oborových dnů bude i tvorba individuálního tréninkového plánu. Podmínka přijetí: žáci – “aktivní“ sportovci

 

Ve školním roce 2014/2015 se realizovaly tyto Oborové dny:

1. DESKOHRANÍ
2. KRÁSA V PROMĚNÁCH ČASU
3. PRAHA ZMIZELÁ
4. BOŘIČI MÝTŮ
5. PROFÍCI
6. SLOVENSKO - SOUSEDÉ ODVEDLE
7. KNIHA VE FILMU
8. STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII ANEB JAK NEUVÁZNOUT
9. PŘÍPRAVA ŠAMPIONA