Obhajoby oborových prací

Datum 21.9.2015
Obhajoby oborových prací

Termín obhajob »magisterských« prací - 10. červen 2015. Hodnotí se vše - od formální úpravy práce přes její věcný obsah, ústní prezentaci až po celkové vystupování žáka. Je to velká příležitost pro zpětnou vazbu nejen pro žáky, ale i pro nás učitele. 

OBHAJOBY MAGISTERSKÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD

10. 6. 2015 (náhradní termín ... 6. 2015)


Obhajoby začnou v 13:00 hodin dle rozpisu

Žáci 9. tříd se učí 4 hodiny dle rozvrhu a v 12:45 hodin se dostaví do učebny, dle rozpisu

Žáci 6. a 7. tříd končí vyučování 4. vyučovací hodinou

Žáci 8. tříd mají 4 vyučovací hodiny a od 13:00 do 14:25 hodin navštíví obhajoby dle pokynů TU

Srdečně zveme i rodiče deváťáků a kolegy

Učitelé se sejdou ve třídách ve 12:30 hodin – sjednocení pravidel a podmínek, úprava učebny


PRO ŽÁKY 9. TŘÍD

10. 6. se učíte 4. hodiny dle rozvrhu a v 12:45 hodin se dostavíte ve společenském oděvu

do učebny, dle rozpisu

Obhajoby začnou v 13:00 hodin

Určitě pozvěte i rodiče, máte se čím pochlubit

Nezapomeňte s sebou přinést prezentaci na „flash“