Harmonogram pro vypracování oborové práce

Datum 21.9.2015
Harmonogram pro vypracování oborové práce

Jak si rozvrhnout práci a postupovat při sestavování práce?

Doporučený časový harmonogram vypracování práce:

 • zvolení si tématu oborové práce
 • vyhledání informačních zdrojů
 • vypracování úvodu oborové práce

1. konzultace s vedoucím oborové práce, s odborným konzultantem

 • představení úvodu oborové práce a vyhledání informačních zdrojů
 • zjišťování, shromažďování, ověřování a výběr informací
 • rozvržení práce (forma, obsah, přílohy)
 • oprava úvodu a reakce na připomínky oborového učitele

2. konzultace s vedoucím oborové práce, s odborným konzultantem

 • sepsání 1. kapitoly práce
 • vytvoření si slovníčku použitých cizích slov a odborných termínů
 • oprava 1. kapitoly oborové práce a reakce na připomínky oborového učitele

3. konzultace s vedoucím oborové práce

 • napsání dalších kapitol práce
 • uzavření práce = vypracování závěru
 • zkompletování práce (utřídění částí práce =úvod, obsah, anotace, jednotlivé kapitoly, závěr, slovníček pojmů, rozvržení a umístění obrazových a textových příloh s popisy, seznam použité literatury, oprava chyb, rozvržení příloh)

-odevzdání svázané oborové práce do 7. května 2014

-příprava prezentace oborové práce se zohledněním připomínek

-prezentace oborové práce = 30. května 2014

-obhajoba oborové práce (pouze žáci 9. ročníku) = 10. června 2014