ŠkolaOnLine - ovládání, účty a jejich slučování u sourozenců

Publikoval Radek Ivanov
Datum 26.11.2017
ŠkolaOnLine - ovládání, účty a jejich slučování u sourozenců

Prostřednictvím portálu Škola OnLine víte o všem, co se týká programu žáky, třídy i školy. Přes tlačítka menu: OSTATNÍ – STRAVOVACÍ SLUŽBY, si můžete přímo objednat obědy. Klikněte na tlačítko Office365 a dostanete se do své pošty. Ve zprávách se ve ŠkoleOnLine jsou intranetem doručovány zprávy pro žáky i jejich rodiče. ŠkoluOnLine můžete mít i na svém mobilu.

Uživatelkou příručku a další uživatelské pokyny naleznete ZDE.

Vážení rodiče, milí žáci, tento rok již ve ŠKOLNÍ KNIŽCE nenaleznete žádné hodnocení. Minulý rok byl poslední, kdy předměty s výchovným obsahem měli ještě svou papírovou evidenci již ne v žákovských ale Školních knížkách. Školní knížky pro tento školní rok jsou v tisku a 15.9.2016 by měly být dodány. Veškeré hodnocení je pravidelně zadáváno do elektronické ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY do ŠkolyOnLine. Hodnocení a sebehodnocení žáků dle předmětů najdete také týdenních plánech a portfoliích. Proto přístup do ŠkolyOnLine by měli mít všichni - žáci i jejich rodiče. Do žákovských rozvrhů na konkrétní týden mohou být ve ŠkoleOnLine zadávány úkoly a připojovány přílohy. 

Pokud máte ve škole více dětí, můžete mít ke každému dítěti přístup přes jedno rodičovské přihlášení do ŠkolyOnLine. Pokud máte problém s přihlášením, nebo pokud chcete účty sloučit pod jedno přihlášení, napište našemu IT technikovi Radku Ivanovovi na e-mail radek.ivanov@zskunratice.cz ... vše obratem zařídí.

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTECH

Průběžná klasifikace s využitím váhy klasifikace a někdy doplněná slovním hodnocením je umístěna v elektronické žákovské knížce na portálu Škola OnLine - http://portal.skolaonline.cz/. Kritéria pro hodnocení v předmětech naleznete v předmětových portfoliích nebo na webu školy u předmětů. Na požádání Vám třídní učitel vytiskne výpis známek. Zapomenuté heslo nebo problém s přístupem Vám pomůže zajistit náš IT technik Radek Ivanov - radek.ivanov@zskunratice.cz.

Žáci se specifickými poruchami učení jsou hodnoceni v souladu s individuálním vzdělávacím plánem /IVP/. V předmětových portfoliích naleznete sebehodnocení žáka a hodnocení úspěchů žáka učitelem nebo spolužáky. Do hodnocení se můžete, zejména na vyzvání učitelů, zapojit i vy. Děkujeme. Hodnocení žáků se řídí vnitřní normou „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“ v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání "KUK" (ke stažení na www.zskunratice.cz).