Připravujeme nový školní rok

Publikoval Vít Beran
Datum 30.8.2018
Připravujeme nový školní rok

Ve škole se uklízí, opravuje a dostavuje. Prostě práce jako "ve škole". Od 20. srpna 2018 zahajujeme finální přípravu školního roku.

Termíny přípravy nového školní roku:

20.8. - zahájení přípravy provozu školní jídleny po dostavbě 

21.8. - celodenní workshop širšího vedení školy - Dvůr Perlová voda

22. 8. - nástup nových kolegů

27. až 29. 8. - letní škola pedagogického sboru a pracovnic školní jídelny do Želivu (27.8. odjezd od školy v 8:15 hodin)