2. kolo přijímacích zkoušek na SŠ

Publikoval Vít Beran
Datum 3.5.2022
2. kolo přijímacích zkoušek na SŠ

Informace o druhém kole přijímacích řízení: Školství a volný čas: Přehled středních škol, které budou vypisovat 2. a další kola přijímacího řízení (praha.eu) a přehled škol s počty volných míst: STŘEDNÍ_ŠKOLY.xls (live.com).

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022 - podrobně na webu MŠMT ZDE.

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: úterý 12. dubna 2022
  • 2. termín: středa 13. dubna 2022

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: úterý 19. dubna 2022
  • 2. termín: středa 20. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: úterý 10. května 2022
  • 2. termín: středa 11. května 2022

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2022 do 15. ledna 2022 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna 2022 do 31. ledna 2022 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2022 do 15. února 2022, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

Informace k přijímacímu řízení

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce ve školním roce 2021/2022

PŘIHLÁŠKY VYTISKNEME DĚTEM VE ŠKOLE, pro informaci připojujeme přehled přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Na požádání budeme tisknout přihlášky pro talentové zkoušky a pro žáky, kteří budou zkoušet přijímací řízení na víceletá gymnázia a konzervatoře. Automaticky vytiskneme přihlášky pro deváťáky.

Vysvětlivky k přihláškám ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů - podrobně ZDE

Soubory ke stažení