Termíny jednotných přijímacích zkoušek na SŠ

Publikoval Vít Beran
Datum 7.8.2021
Termíny jednotných přijímacích zkoušek na SŠ

MŠMT ČR z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021 a upravilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2021/2022

MŠMT ČR vydalo 13.4.2021 INFORMACI PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021. Tato informace je důležitá zejména pro děti, které čekají přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia.

Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

 • negativní test 
 • a žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. Pro mohou základní školy použít vzor dostupný na webových stránkách EDU.cz; vzor je také součástí přílohy tohoto dokumentu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).

Termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole: 

Termín testování na ZŠ*

Testování se týká

Termíny JPZ

Termíny školní části přijímací zkoušky

 • Út – 27. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu)

uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ

řádné:

 • Po - 3. května
 • Út - 4. května

řádné:

 • Po - 3. května
 • Út - 4. května
 • Čt – 29. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu)

uchazeče o víceletá gymnázia

řádné:

 • St – 5. května
 • Čt – 6. května

řádné:

 • St – 5. května
 • Čt – 6. května

 

 • St – 26. května 2021
 • Čt – 27. května 2021

uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ a uchazeče o víceletá gymnázia

náhradní:

 • St – 2. června
 • Čt – 3. června

náhradní:

 • St – 2. června
 • Čt – 3. června

7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ

uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ, kteří nebudou konat JPZ

----------

 • řádné:  od 5. do 19. května
 • náhradní: do 16. června

7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ

uchazečů o střední vzdělání bez MZ

----------

 • řádné: od 5. do 19. května
 • náhradní: do 16. června

*S ohledem na možnost provedení ověřovacího RT-PCR testu v případě pozitivního výsledku antigenního testu je vhodné testovat v ZŠ s předstihem před konáním příslušné zkoušky a umožnit tak uchazeči stihnout ověřovací testování na odběrovém místě metodou RT-PCR. Doporučujeme ponechat alespoň 3 pracovní dny mezi testováním a přijímací zkouškou.

Legislativně platné informace o organizaci jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2021/2022 naleznete v souhrnném opatření obecné povahy. Dále MŠMT vydalo informaci k úpravě termínů a časovému schématu JPZ. Veškerá aktuálně platná ustanovení k přijímacím zkouškám naleznete v souhrnné informaci k přijímacímu řízení.

Upravené termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Zápisní lístky

V naší škole prakticky všichni již mají zápisní lístky vyzvednuty, ale i tak připojujeme dopis ministra a informaci MŠMT. Podrobně je ve i na webu MŠMT ČR.