REŽIM VÝDEJE OBĚDŮ a JÍDELNÍČEK

Publikoval Vít Beran
Datum 20.8.2019
REŽIM VÝDEJE OBĚDŮ a JÍDELNÍČEK

Obědy jsou vydávány od 11.45 do 14.00 hodin.
Pro náhradní výdej (do přinesených nádob) platí časové rozmezí: 11.15 – 11.45 hodin.

• Vyzvednout oběd strávníkovi do přinesených nádob je možné pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole, např. v případě náhlého onemocnění – vyhláška č. 107/2008 Sb. o školním stravování , § 4, odst. 9.
• Pokud si chcete vyzvedávat obědy i další dny nemoci, je nutné je doplatit do plné výše ceny oběda
• Pokud si jdete vyzvednout oběd, vezměte si s sebou prosím identifikační kartu, Lítačku (popř. Opencard) nebo ISIC strávníka. 

Důležité: Prosíme o důsledné dodržování časového rozmezí stanoveného pro náhradní výdej. Je to nutné z důvodů dodržování nařízených hygienických předpisů.

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v chodbě školní jídelny, u školní družiny, a na stránkách www.strava.cz. Je pravidelně aktualizován. Snadno se na objednávku jídel dostanete i přes přihlášení do ŠkolyOnLine.