MÉDIA K VÝDEJI OBĚDA

Publikoval Vít Beran
Datum 20.8.2019
MÉDIA K VÝDEJI OBĚDA

K výdeji oběda slouží  Lítačka (nebo i původní Opencard), identifikační karta (dále jen IK) nebo ISIC karta.

  • Lítačku (Opencard) nebo ISIC je nutné u vedoucí školní jídelny aktivovat ve stravovacím programu – zdarma
  • Identifikační kartu je nutné zakoupit zálohovou platbou ve výši 130,- Kč (poté ji lze používat po celou dobu docházky do školní jídelny za předpokladu, že ji nezničí ani neztratí).
  • V případě, že  strávník Lítačku, OC, ISIC nebo IK zapomene, musí si však v kanceláři  ŠJ vyzvednout náhradní stravenku, tzv. žolíka, aby mu mohl být vydán oběd.
  • Případnou  ztrátu Lítačky, OC a IK musí strávník nahlásit v kanceláři ŠJ - provede se blokace dané karty aby nedošlo k neoprávněnému výdeji stravy jinými strávníky.
  • Dojde-li ke ztrátě nebo poškození IK, musí si strávník zakoupit novou za 130,- Kč.
  • Pokud strávník zakoupenou IK mění za jiné výdejní médium nebo ji vrací, tato karta musí být nepoškozená a nepopsaná (čistá).

Soubory ke stažení