Stravovací komise bude od září novinkou

Publikoval Vít Beran
Datum 6.10.2016
Stravovací komise bude od září novinkou

V minulém školním roce jsme se zapojili do projektu Zdravá školní jídelna. S projektem se do naší školní jídelny dostala celá řada zajímavých a pestrých jídel, které se doposud v běžných školních jídelnách nevaří. I když SZÚ a hygienická služba hodnotí zapojení naší školy do projektu velmi pozitivně, v řadách strávníků je mnoho otázek. Proto jsme se na školské radě domluvili, že od září 2016 začne pracovat stravovací komise, která bude složena ze zástupců školské rady, rodičů, pracovníků školy a žáků školy. 

Cílem tohoto roku je MODERNÍ KUCHYNĚ, OCHOTNÝ PERSONÁL, KVALITA PŘÍPRAVY, CHUTNÁ JÍDLA a PESTROST. Při sestavování jídelníčku se pracovnice školní jídelny zaměří na to, co již ví, že lze vařit dobře a chutně i ve velkokuchyni a současně odpovídá moderní skladbě jídelníčku pro školní jídelny.
Každý náš strávník by si mohl stanovit své cíle pro školní stravování. Cíle by mohl být zaměřeny na výběr objednávaného jídla a na odebrání celého menu – tedy polévky, hlavního jídla, doplňku (salát nebo moučník) a nápoje. Jen ten, kdo ochutná, může popsat proč je odebrané jídlo dobré, nebo čím by jej bylo zajímavé jej vylepšit.
Cíl pro STRAVOVACÍ KOMISI se zdá také jasný. Se znalostí školních stravovacích norem a se znalostí doporučení hygienické služby a Státního zdravotního ústavu navrhovat úpravy jídelníčku před jeho umístěním do objednávkového systému.

Na Školské radě dne 14. září 2016, se na svém zasedání radní rozhodli, že komise bude zřízena jako poradní orgán starostky a že bude sedmi členná. Rozhodli, že bude složena: 1 x vedoucí školní jídelny, 1x učitel, 1x senior, 1x rodič, 1x zástupce navržený radnicí, 1x žák I. stupně, 1x žák II. stupně školy. Dále rozhodli, že učitelé si odvolí svého zástupce, rodiče na zasedání spolku PATRON si zvolí svého zástupce a žáci na výjezdním zasedání školního parlamentu také. Za seniory bude pracovat ve stravivací komisi paní Ing. Arch. Ivana Kabelová a za radnici paní ředitelka MŠ Kunratice Milada Filipová. Další informace naleznete v zápisech ze školské rady z 8.6.2016 a 14.9.2016.