Kalendárium

IX.A a IX.B = kombinovaná prezenční a distanční výuka

Žáci připravující se na přijímací zkoušky na SŠ docházejí dvakrát v týdnu do školy a ve skupinách po 15 žácích se pod vedením pedagogů připravují na přijímací zkoušky z Čj a M. Dále pak pedagogové připravují pro své žáky zadání pro práci doma. Veškeré učivo k procvičování naleznete na webu (www.zskunratice.cz) stránkách tříd v sekci týdenní plány. Z této sekce jsou "prokliky" na stránky předmětů. Komunikace a online výuka probíhá zejména v prostředí Microsoft Teams. Dle dohody s vyučujícími probíhá výměna materiálů, domácích úkolů ... i přes školní mailové adresy žáků a vyučujících. Prosíme rodiče o spolupráci při podpoře domácí výuky a předání úkolů. Další informace naleznete na stránce: Domácí (distanční) výuka po dobu uzavření ZŠ Kunratice - důležité informace - https://www.zskunratice.cz/web/neprehlednete/domaci-vyuka-po-dobu-uzavreni-zs-kunratice-dulezite-informace.7679 a info o prezenční výuce na: https://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/9-a/aktuality či na: https://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/9-b/novinky-a-akce-tridy