Kalendárium

Dobrovolná výuka žáků na I. stupni školy zařazených do školních skupin po 15-ti žácích