TUTORSKÉ ČTENÍ

Publikoval Zdeňka Dudová
Datum 29.9.2015

Ve středu 1. dubna se v aule naší školy sešli při společném čtení žáci 1. D a 4. A. Tutory, tedy pomocníky, se stali žáci čtvrté třídy a pracovali ve dvojicích každý se svým prvňáčkem. Obě třídy byly plny očekávání, jak se jim společné čtení podaří a co nového jim přinese.

Nejprve si zahráli hru, při které se seznámili a něco málo se o sobě dověděli. Například co nejraději čtou, koho doma nejčastěji vidí s knihou nebo co zajímavého v poslední době četli. Pak ve dvojích četli knihu, kterou si přinesli prvňáčci, při čtení se střídali podle toho, jak jistí čtenáři se ve dvojici sešli. Po čtení si pak povídali o tom, co se při čtení dověděli a co při tom zažili.

Při závěrečném hodnocení někteří čtvrťáci ocenili, jak dobře jejich prvňáčci čtou. Pvňáčci zase přiznali, že bylo příjemné, když je při čtení někdo doprovázel. Čtvrťáci navrhli, že by příště rádi přinesli na oplátku knihy, které oni četli, když byli ještě prvňáčci. Bude to jistě zajímavá inspirace pro všechny. Děti pak hovořily o tom, že společné čtení je zábavný nápad a společně se shodly na tom, že se už těší na příští setkání 13. května 2015.