Zápis z členské schůze 29.05.2019

Patron, z. s.

se sídlem Předškolní 420/5, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČO 22693475

 

 

Zápis z členské schůze spolku Patron, z. s.

 

Datum a místo konání členské schůze:

 • 29. 5. 2018 v sídle spolku

 

Svolavatel:

 • Lýdie Mazurová, předsedkyně spolku

 

Přítomni:

 • Viz příloha  - Prezenční listina

 

Program:

 • Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření prezenční listiny
 • Schválení programu členské schůze
 • Zápisy z třídních schůze
 • Zahradní slavnost
 • Dostavba školní jídelny
 • Bloková výuka
 • Schválení grantů
 • Rodičovské kavárny
 • Podněty rodičů
 • Závěr

 

Průběh jednání:

 

 • Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření Listiny přítomných

Schůzi zahájila Lýdie Mazurová. Přítomní členové se zapsali do prezenční listiny a byly předloženy plné moci k hlasování na členské schůzi.

 

 • Předložen program členské schůze

Předsedkyně spolku uvedla program členské schůze, který byl všemi členy jednomyslně přijat.

 

 • Zápisy z třídních schůzek

Členové spolku vzali na vědomí podněty z třídních schůzek z ledna 2018 s postojem školy k předloženým bodům.

 

 • Zahradní slavnost

Vedoucí střediska volného času Renáta Linhová představila zahradní slavnost, která se bude konat v úterý 26. 6. 2018 a nabídla možnost spoluúčastnit se na pořádání této akce rodičům, kteří budou ochotní pomáhat na jednotlivých stanovištích. Zároveň požádala o propagační materiály a drobné upomínkové předměty do „překvapeníček“. Děti mohou přinést plyšovou hračku, kterou mohou vyměnit v plyšovém bazárku, kdy výtěžek z této akce půjde na účet dětského domova.

Téma letošního roku je Kolem do kola. Děti i rodiče se setkají s paralympijským vítězem a mistrem světa v cyklistice Jiřím Ježkem, uslyší vystoupení mladého zpěváka Timmy Whitem a budou si moci zazávodit s Kontem BARIÉRY - Nadací Charty 77

 

 • Dostavba školní jídelny

Ředitel školy představil vývoj přístavbu školní jídelny, kdy uvedl, že z důvodu stavebních prací bude strávníkům od 18. 6. 2018 vydáván pouze studený oběd. Jelikož v tomto období je většina žáků na týdnu sportu, nemělo by toto omezení přinést významné komplikace v otázce stravování. Ředitel přítomné ujistil, že i obvyklý slavnostní oběd zástupců školy a žáků 9. tříd proběhne, jak bylo zvykem. Nová část jídelny by měla být otevřena na začátku nového školního roku.

 

 

 • Bloková výuka

Ředitel školy zhodnotil blokovou výuku, která v současné době probíhá v 1. a 6. ročnících jako úspěšnou. Jelikož se tento model osvědčil a učitelé jej hodnotí pozitivně, bude se v nastaveném způsobu výuky pokračovat i nadále, kdy v upravené míře bude bloková výuka i budoucích 2. a 7. ročníků.

 

 • Schválení grantů

Členům spolku byly předloženy následující granty:

 1. Grant zástupkyně školy na mobilní planetárium, které bylo využito pro celý I. stupeň ve výši 11.520,- Kč s cílem lépe pochopit oblast astronomie a přírodních věd
 2. Grant Klubíku na nákup sladkých odměn s hroznovým cukrem a tropického ovoce při oslavách dne dětí v podobě Družinové olympiády ve výši 6500,- Kč
 3. Grant Globu ve výši 5000,- Kč na reprezentaci školy na studentské konferenci Globe Games 2018

 

Všechny výše uvedené granty byly přítomnými jednomyslně schváleny.

 

Usnesení: Přítomní jednomyslně schválili všechny předložené granty

 

 

 • Rodičovské kavárny

Předsedkyně spolku zhodnotila proběhlé rodičovské kavárny a vyzvala přítomné k přednesení požadavku na třídních schůzkách, aby rodiče spolku Patron sdělili, na jaká témata by měli rádi v budoucnu rodičovskou kavárnu.

Přítomní přednesli, že by rodičovská kavárna mohla být na téma IT gramotnost pro rodiče, ochrany dat na síti, omezení doby u dětí na elektronice, či otázku drogové závislosti.

 

 • Podněty rodičů

Ze strany rodičů byl opětovně vznesen požadavek na vedení školy, zda by škola nemohla zajistit rozvrh hodin již při zahájení školního roku, tak aby rodiče mohli plánovat volnočasové aktivity dětí. Ředitel školy uvedl, že škola zajistí vydání rozvrhu v co nejkratším možném čase.

 

 • Závěr

Předsedkyně výboru poděkovala přítomným za účast a hlasování a členskou schůzi spolku ukončila.

 

 

 

 

Zapsala: Lýdie Mazurová                            Datum a podpis: 29. 5. 2018

 

Zkontroloval: Alena Marková                     Datum a podpis: 29. 5. 2018

 

Zápis ověřil: Veronika Doležilová              Datum a podpis: 29. 5. 2018

 

Tagy

Související články

Aktuality