DOTAZNÍKOVÁ ANKETA k párové výuce pro budoucí 2. ROČNÍK ve školním roce 2021/2022

Datum 6.2.2021
DOTAZNÍKOVÁ ANKETA k párové výuce pro budoucí 2. ROČNÍK ve školním roce 2021/2022

V lednu a únoru 2021 probíhá dotazníková anketa k párové výuce pro budoucí druháčky ve školním roce 2021/2022. Vše potřebné naleznete níže.

Dne 14. ledna 2021 spolek zahájil dotazníkovou anketu k párové výuce pro budoucí druháčky v příštím školním roce 2021/2022.

Podle harmonogramu prací na přípravě párové výuky na příští školní rok, nebo pokud máte starší dítě/děti ve 2. až 8. ročníku, už jako rodiče víte, že se odlišuje organizace sbírky na párovou výuku právě jen pro budoucí prvňáčky tak, jak jste ji se spolkem absolvovali od června do září 2020.

S rodiči, jejichž děti už školu navštěvují, začínáme s organizací právě na přelomu kalendářních roků. Jestliže máte i budoucího prvňáčka, vyčkejte prosím opět doby po zápisu dětí, kdy vás spolek a škola pozvou v květnu či v červnu na rodičovskou kavárnu s tématem párové výuky a až poté bude spolek organizovat dotazníkovou anketu k párovce i pro budoucí prvňáčky. 

Rádi bychom vás současně poprosili, abyste vyplnili a odevzdali dotazník v co nejvyšším počtu, protože při rozhodování školy o párové výuce rozhoduje nejen celková výše slíbených finančních prostředků v ročníku, ale i počet dárců v ročníku, kteří mají o “párovku” zájem i v příštím školním roce. Důležitý je proto názor každého z vás.

Formulář v příloze je jen pro budoucí druháčky, pro ostatní budeme formuláře rozesílat postupně. Vyplněný dotazník můžete spolku předat následujícími způsoby:

  1. e-mailem jako odpověď na adresu veronika.dolezil(zavinac)gmail.com:

- v pdf formátu po vyplnění a označení odpovědí (s využitím symbolů z funkce ve fialové barvě "vyplnit a podepsat”) 

- v docx formátu po vyplnění 

- jako prostou zprávu s odpověďmi na otázky v dotazníku

Snažte se, prosím vyhnout fotu dotazníku, jde o velmi objemné soubory. 

  1. odevzdáním na recepci školy:

Paní recepční mají připravenou krabici - “urnu”: Tuto variantu volte prosím až jako záložní řešení, abychom eliminovali vstupy do budovy školy. 

O předání vyplněného dotazníku prosíme nejlépe do 25. ledna 2021, abychom mohli anketu vyhodnotit a předat statistické údaje škole k rozhodnutí o párové výuce v příštím školním roce.

Děkujeme Vám za pozornost, důvěru i spolupráci a v případě jakékoli potřeby se, prosím, obracejte na spolek prostřednictvím e-mailové adresy: veronika.dolezil(zavinac)gmail.com.