Rodičovská kavárna - Párová výuka ve školním roce 2022/2023

Datum 13.9.2022
Rodičovská kavárna - Párová výuka ve školním roce 2022/2023

Seznámení s iniciativou na podporu tzv. párové výuky, která vznikla z podnětu rodičů na jaře 2012 a spočívá v zavedení dvou učitelů ve třídách celého ročníku přibližně na polovinu týdenní výuky.

Prvňáčci tak mohou mít 10 hodin z 21 se dvěma učiteli, druháci 11 hodin atd. Vše, co jsme o párovce probírali, je v přiložené prezentaci.

Milí rodiče a všichni ostatní,

zveme vás do Rodičovské kavárny – diskusní platformy rodičů a školy, s tématem párové výuky, které se zúčastní nejen vedení školy, ale svou účast přislíbily i třídní učitelky ze současných prvních, druhých a třetích tříd včetně párových učitelek.

Zaměříme se na to, co znamená pro děti, učitele i školu mít ve třídě alespoň na část výuky dva učitele, jak ovlivňujete existenci pádové výuky vy jako rodiče a jaká je role spolku.

Smyslem párové výuky je poskytnout dětem především maximální pozornost a přizpůsobení tempa výuky jejich potřebám, protože už dávno neplatí, že čím dítě pracuje ve srovnání s ostatními rychleji, tím je chytřejší a naopak. Jde tedy o zefektivnění výuky přímo ve škole, jelikož dvěma učitelům se daří lépe reagovat na individuální potřeby dětí. Prakticky to znamená, že do výuky jsou vtaženy všechny děti, které se tak aktivněji zapojují do vyučování, školního činění a rozvoje svých dovedností. Mohou častěji ukazovat to, co umí – na co přišly, co se naučily. Tím se zvyšuje i jejich motivovanost k učení se - snad úplně vše je popsané ve druhé a třetí příloze :-)

Těšíme se na letošní první setkání s vámi dne 31. května 2022 od 18:00 hod ve školní jídelně.

Předem vám také děkujeme za pozornost, kterou věnujete posouzení celé záležitosti.