Kroužky SVČ - DŮM UM

Přehled kroužků SVČ a DDM-DŮM UM pro rok 2019/2020

Publikoval Renáta Linhová
Datum 6.6.2019
Přehled kroužků SVČ a DDM-DŮM UM pro rok 2019/2020

KROUŽKY A NÁJMY SE V DOBĚ VYHLÁŠENÉHO STAVU NOUZE NEKONAJÍ!

Středisko volného času při ZŠ Kunratice (SVČ) ve spolupráci s DDM-DŮM UM pro Vás na každý školní rok připravuje bohatou nabídku činnosti pro volný čas. Zajišťujeme kroužky / zájmové útvary (ZÚ) pro zájemce o sport, tanec, výtvarničení, hudebničení, ale i pro ty z Vás, kteří se chtějí ve volném čase i něčemu přiučit.

Přehled naleznete níže v příloze: "Přiložené soubory". 

Do kroužků, které organizujeme ve spolupráci s DDM-DŮM UM se můžete přihlásit přes web DDM-DŮM UM - http://www.dumum.cz/krouzky. (V případě jakýchkoli potíží kontaktujte kancelář Střediska volného času, Renatu Linhovou - mail: linhova@dumum.cz, tel.: 725 506 216). Online přihlašování bude možné od 9. 9. 2019 na www.dumum.cz/krouzky-pracoviště Kunratice. Děkujeme. 

Zahajujeme 23. 9. 2019        

Do kroužků externích spolupracovníků se zájemce hlásí přímo v době konání kroužku. 

Hledejte, vybírejte, ale hlavně přijďte včas! Těšíme se na Vás v novém školním roce 2019/2020!

V případě účasti na kroužku DDM-DŮM UM platí pro členy kroužků Vnitřní a provozní řád školy, o kterém jsou informováni na prvních schůzkách. Pro informaci rodičů a veřejnosti je Vnitřní řád vyvěšen v prostorách školy /mimo tělocvičny/. Všichni účastníci zájmové činnosti organizované přes SVČ - DDM–DŮM UM jsou pojištěni. DDM–DŮM UM hradí spoluúčast ve výši 1000 Kč pouze, pokud je zavinění na straně DDM–DOMU UM. Zájemce se stává členem ZÚ odevzdáním podepsané přihlášky a provedením úhrady. Podpisem přihlášky rodič /zákonný zástupce/ souhlasí se zájmovou činností dítěte a zavazuje se uhradit požadované zápisné. Finančně zvýhodněna je platba na celý školní rok. Při přerušení docházky do zvoleného zájmového útvaru z vlastního rozhodnutí /rozhodnutí rodičů – zákonných zástupců/ se zápisné nevrací. V případě i kratší docházky musí účastník uhradit minimálně pololetí. Pokud v průběhu školního roku dojde k odvolání některé ze schůzek jednotlivých zájmových útvarů, bývá to pouze z vážných důvodů (nemoc vedoucího, provozní důvody aj.). Hodiny se nenahrazují, pokud nejde o opakované odpadnutí (3x a více), kdy se ZÚ nahrazuje dle dohody, ale pouze do termínu ukončení ZÚ, které je uvedeno na přihlášce. Žádáme Vás proto o pochopení při odvolání kroužku, neboť z organizačních důvodů není vždy možné zajistit adekvátní náhradu na suplování. Zároveň je nutné, abyste v případě opakované nepřítomnosti Vašeho syna/dcery na kroužku informovali písemně kancelář SVČ mailem na adresu linhova@dumum.cz. Děkujeme. Bližší informace naleznete na přihlášce DDM-DŮM UM. 

Ostatní spolupracovníci školy, kteří zajišťují pro naši školu kroužky, jako externí dodavatelé, mají pro přihlašování každý své vlastní podmínky. Přihlášky i platby kurzovného si organizují sami. Stačí, když se zákonní zástupci dostaví na první hodinu a domluví se s lektorem. (Kontakty uvádíme v Rozvrhu kroužků). Jejich nabídku naleznete na jejich vlastních internetových stránkách či letácích v prostorách školy.

Například: Cvičení pro ženy PILATES pod vedením lektorky Lídy Battěkové, Taneční klub irských tanců RINCEOIRÍ, Soukromá hudební škola Altera Pars Karolíny Čihákové, Taneční skupina A.D.A. Jany Večerkové, taneční kurzy Ing. Jana Černého z taneční akademie Dance Expert, škola bojového sportu TAEKWON-DO Martina Zámečníka či kurzy sebeobrany KRAV MAGA s instruktorem Marcelem Simonidesem.

Nově od letošního roku nabízí Taneční skupina SANDRA 96 lekce tanečního herectví, kde se seznámíte s různými styly tance, vyzkoušíte si práci na jevišti a před kamerou, moderování, herectví... Kurz je zakončen certifikátem.  

Nově teké nabízíme DANCE JÓGU PRO DĚTI a TANEC A JÓGALATES PRO STARŠÍ ŽÁKY, které povede Mgr. Anna De Blasio.

Důležitou součástí naší nabídky jsou kroužky z oblasti techniky a her: Věda nás bavíPROGRAMOVÁNÍ S OZOBOTY a Bricks 4 Kidz®. Jde o zábavný a vzdělávací kroužek s kostičkami LEGO®! V programech Bricks 4 Kidz s pomocí oblíbené stavebnice LEGO® prohlubujeme obecné znalosti žáků a představujeme jim vědu, techniku a strojírenství. Procvičujeme jemnou motoriku, učíme se o zvířatech, vesmíru, dopravních prostředcích i vynálezech! Kurz je vhodný pro všechny zvídavé děti od 6 let! Více informací a možnost přihlášení naleznete na www.bricks4kidz.cz/prahajih

Svou nabídku pro naši školu rozšířila i jazyková škola AKCENT IH Prague, která má dlouhodobé zkušenosti s výukou dětí různých věkových skupin. Ve své nabídce má i přípravu na zkoušky včetně zkoušek zaměřených na děti YLE. Na ZŠ Kunratice kromě kroužků lektoři z této JŠ vyučovali i 2 roky během dopoledních hodin v rámci speciálního projektu. Kroužky JŠ AKCENT pro tento školní rok jsou určené pro děti na I. i na II. stupni. Veškeré informace a přihlášky na kroužky naleznete na ZDE.

Ve druhém pololetí nabízí našim žákům kroužky angličtiny s rodilými mluvčími FANTAIL ACADEMY. Pro ty, kdo chtějí dětem dopřát výuku přizpůsobenou individuálním potřebám, nabízí také individuální lekce 1-1 v našich učebnách či u Vás doma.

Přejeme mnoho radosti z volnočasových aktivit ve školním roce 2018/2019 a jsou-li volná místa, rádi Vás od února uvítáme.

Děkujeme za včasnou registraci i platbu!

Krásný nový školní rok 2019/2020! 

Renata Linhová - vedoucí SVČ - DDM-DŮM UM