Dramatický soubor

Dramatický soubor

Publikoval Miloslava Čechlovská, Radek Ivanov
Datum 8.10.2019

Dramatický soubor na ZŠ Kunratice nabízí žákům školy možnost pracovat ve dvou odděleních. Mladší soubor je určen žákům třetích a čtvrtých tříd, starší soubor žákům pátých až osmých tříd. Soubory se pod vedením Miloslavy Čechlovské schází každý pátek, mladší od 13:00 – 14:30, starší od 14:30 – 16:00. Starší soubor je veden jako nepovinný předmět. Přijímáme nové nadšené dramaťáky!