Dramatický soubor

Dramatický soubor na ZŠ Kunratice nabízí žákům školy možnost pracovat ve dvou odděleních. Mladší soubor je určen žákům třetích a čtvrtých tříd, starší soubor žákům pátých až osmých tříd.

Soubory se pod vedením Vojtěcha Bora budou scházet každý pátek. Mladší od 14:00 do 15:30, starší od 15:30 do 17:00.

Těšíme se na naše nadšené dramaťáky i na nové zájemce!