Seznamy přijatých prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveřejňujeme aktualizovaný seznam přijatých dětí ke dni 17.5.2018 - registrovaných 114 dětí, z toho: přijatých 90; odklady školní docházky 15; přestup na jinou školu na vlastní žádost před ukončením zápisu 4; nepřijatí 4; ve správním řízení 1.

Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2018/2019  -  Seznam budoucích prvňáků, kterým byl povolen odklad školní docházky pro školní rok 2018/2019   -  Přeřazen do jiné základní školy  - Nepřijatí  - Žáci, u který je přerušeno správní řízení do doby vyřízení odkladu školní docházky.

K zápisům do prvních tříd se v dubnu 2018 pro školní rok 2018/2019 registrovalo 114 budoucích prvňáčků. V novém školním roce budeme otvírat tři první třídy s maximálním počtem 30 žáků na třídu. Z tohoto důvodu jsme již nevypisovali další termín pro "nespádové" žáky. Budoucím prvňáčkům, kterým na základě žádosti byl ve správním řízení povolen odklad školní docházky PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019, se musí znovu dostavit k zápisu v dubnu 2019 po registraci v lednu 2019. 

SHLÉDNĚTE VIDEA - Jak probíhal zápis do prvních tříd? - PRVNÍ DEN - DRUHÝ DEN

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - SEZNAM PŘIJATÝCH PRVŇÁČKŮ

Pokud některý z přijatých budoucích prvňáčků ještě dodatečně se odhlásí, bude jeho místo postoupeno dalším zájemcům, u kterých ještě probíhá správní řízení. S přijetím souvisí dodržení kritérií pro přijetí a současně i kritérium optimálního počtu žáků na třídu. Počet přijatých může být navýšen budoucími prvňáčky, u kterých je přerušeno správní řízení.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly. 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete si ho však vyzvednout ve škole od středy 23.5.2018 v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Správní řízení chceme ukončit v zákonem stanovené době. Případné odvolací řízení se však mohou protáhnout, vzhledem k množství odvolání, které bude MHMP řešit. Odvolání podávají zákonní zástupci dítěte cestou ředitele školy k Odboru školství a kultury Magistrátu hlavního města Prahy.

Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2018/2019 k 17.5.2018

 Registrační číslo  Registrační číslo  Registrační číslo
1 18001 31 18036 61 18070
2 18002 32 18037 62 18071
3 18003 33 18038 63 18072
4 18005 34 18039 64 18073
5 18006 35 18040 65 18076
6 18007 36 18041 66 18077
7 18008 37 18042 67 18079
8 18009 38 18043 68 18080
9 18010 39 18045 69 18081
10 18011 40 18046 70 18083
11 18012 41 18048 71 18084
12 18013 42 18049 72 18085
13 18014 43 18050 73 18086
14 18015 44 18051 74 18087
15 18016 45 18052 75 18089
16 18018 46 18053 76 18092
17 18019 47 18054 77 18094
18 18020 48 18055 78 18096
19 18021 49 18056 79 18098
20 18022 50 18057 80 18099
21 18024 51 18058 81 18100
22 18025 52 18059 82 18101
23 18026 53 18061 83 18102
24 18027 54 18062 84 18106
25 18029 55 18063 85 18107
26 18030 56 18064 86 18108
27 18031 57 18065 87 18117
28 18032 58 18067 88 18118
29 18033 59 18068 89 18122
30 18035 60 18069 90 18124

Žáci s vyřízeným odkladem školní docházky pro školní rok 2018/2019 k 17.5.2018:

 Registrační číslo  Registrační číslo  Registrační číslo
1 18004 2 18023 3 18047
4 18060 5 18074 6 18078
7 18090 8 18093 9 18095
10 18103 11 18105 12 18111
13 18112 14 18120 15 18121

Děti, které žádají o odklad školní docházky pro školní rok 2018/2019, musí znovu přijít k zápisu do první třídy v dubnu 2019 po registraci v lednu 2019. 

Přeřazen do jiné základní školy před uzavření zápisu na vlastní žádost:

 Registrační číslo  Registrační číslo  Registrační číslo
1 18144 2 18115 3 18119
4 18123        

Nepřijatí žáci:

V "Rozhodnutí ve správní řízení o nepřijetí k základnímu vzdělávání pro školí rok 2018/2019" v části poučení je uvedeno, jakým způsobem je možno se odvolat proti tomuto rozhodnutí. Pro nepřijaté spádové žáky zajistila radnice MČ Praha Kunratice místa ve školách v Praze 4 (ZŠ Plamínková). 

 Registrační číslo  Registrační číslo  Registrační číslo
1 18066 2 18088 3 18091
4 18097        

Žáci, u který je přerušeno správní řízení: 

 Registrační číslo  Registrační číslo  Registrační číslo
1 18044        

Příspěvek

Publikován: 25.2.2013

Naposled upraven: 10.6.2018

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí

Po
25.6.
SBĚROVÉ DNY
07:10 - 07:55

MÍSTO: před školou v čase 7:00 – 7:55 SBÍRÁME: papír, hliník, staré tonery (oceníme již zvážené a svázané balíky) Těšíme se a děkujeme za spolupráci!!!!!

zrušení výuky
07:10 - 17:45

NÁJEM KUCHYŇKA - 8. A+B
08:00 - 16:00

Marek Pilař - pečení na ZS

DEN ŠKOLY - Odměňování nejlepších žáků
08:00 - 12:35

8:30 - první ročník; 9:00 - druhý ročník; 9:30 - třetí ročník; 10:00 - čtvrtý ročník; 10:30 - pátý ročník; 11:00 - šestý ročník; 11:30 - sedmý ročník; 12:00 - osmý ročník; 12:30 - devátý ročník.

DEN TŘÍDY
08:00 - 11:40

DEN TŘÍDY
11:50 - 12:35


Út
26.6.
SBĚROVÉ DNY
07:10 - 07:55

MÍSTO: před školou v čase 7:00 – 7:55 SBÍRÁME: papír, hliník, staré tonery (oceníme již zvážené a svázané balíky) Těšíme se a děkujeme za spolupráci!!!!!

zrušení výuky
07:10 - 17:45

DEN TŘÍDY
08:00 - 11:40

DEN TŘÍDY
11:50 - 12:35

ZAHRADNÍ SLAVNOST
16:00 - 22:00


St
27.6.
SBĚROVÉ DNY
07:10 - 07:55

MÍSTO: před školou v čase 7:00 – 7:55 SBÍRÁME: papír, hliník, staré tonery (oceníme již zvážené a svázané balíky) Těšíme se a děkujeme za spolupráci!!!!!

zrušení výuky
07:10 - 17:45

DEN TŘÍDY
08:00 - 11:40

Poslední zvonění žáků devátých tříd
09:00 - 10:15

- ROZLOUČENÍ DEVŤÁKŮ SE ŠKOLNÍDOCHÁZKOU DO ZŠ, SPOLUŽÁKY A VŠEMI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY.

DEN TŘÍDY
11:50 - 12:35


Čt
28.6.
zrušení výuky
07:10 - 17:45

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
08:00 - 09:40

- předání výročnch vysvědčení - rozloučení na prázdniny - poslední zvonění pro žáky devátých tříd

DEN TŘÍDY
08:00 - 09:40

Přátelské setkání zaměstnanců školy na závěr školního roku
16:00 - 23:00

Hudba - výborné jídlo - príma nálada ... přijďte pobýt ;-).29.6.
ŘEDITELSKÝ DEN
07:10 - 17:45

zrušení výuky
07:10 - 17:45

PEDAGOGICKÁ RADA - 2. část
09:00 - 10:59

- evaluace PPRŠ za školní rok 2017/2018 a inovace PPRŠ pro školní rok 2018/2019 - úpravy školního řádu ve vazbě na GDPR - diskuse o formativním hodnocení ve vazbě na pravidla pro hodnocení žáků, týdenní plány a evidenci hodnocení ve ŠkoleOnLine - žákovské diáře a školní knížky - pedagogické plánování ve školním roce 2018/2019 (ročníkové / oborové vzdělávací programy, plánování párové výuky, učebních bloků a projektů = cíle učení, důkazy o učení žáků, žákovské výkony) + vyřízení restů … různé

Závěrečné setkání se zaměstnanci školy ve školním roce 2017/2018
11:00 - 15:00

- vyhodnocení školního roku - rozloučení s končícími zaměstnanci škola a přivítání nových kolegů - prázdninový provoz - opravy, údržba, zabezpečení areálu školy - příprava nového školního orku - společný výjezd pedagogů a nepedagogů v 27. až 29. srpna 2018 - Klášter Želiv

Všechny akce »