Seznamy přijatých prvňáčků

Budoucím prvňáčkům, kterým na základě žádosti byl ve správním řízení povolen odklad školní docházky PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018, se musí znovu dostavit k zápisu v dubnu 2018 po registraci v prosinci 2017.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveřejňujeme aktualizovaný seznam přijatých dětí ke dni ...5.2018 - registrovaných ... dětí s trvalým bydlištěm v Praze Kunraticích, z toho: přijatých ...; odklady školní docházky ...; přestup na jinou školu ...; ve správním řízení ...

K zápisům do prvních tříd se v dubnu 2018 pro školní rok 2018/2019 registrovalo ... budoucích prvňáčků ze spádového obvodu Praha Kunratice. V novém školním roce budeme otvírat tři první třídy s maximálním počtem 30 žáků na třídu. Z tohoto důvodu jsme již nevypisovali další termín pro "nespádové" žáky. Budoucím prvňáčkům, kterým na základě žádosti byl ve správním řízení povolen odklad školní docházky PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018, se musí znovu dostavit k zápisu v dubnu 2018 po registraci v prosinci 2017.

 

NAHLÉDNĚTE DO FOTOGALERIE - Jak probíhal zápis do prvních tříd? ... připravujeme

Na základě doporučených NÁVRATEK K NÁSTUPU žáka do 1. ročníku ZŠ Kunratice pro školní rok 2017/2018 ředitel školy rozhodl o přijetí budoucích prvňáčků do školy. 

Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2018/2019 k ....5.2018

Pokud některý z přijatých budoucích prvňáčků ještě dodatečně se odhlásí, bude jeho místo postoupeno dalším zájemcům, u kterých ještě probíhá správní řízení. S přijetím souvisí dodržení kritérií pro přijetí a současně i kritérium optimálního počtu žáků na třídu. Počet přijatých může být navýšen budoucími prvňáčky, u kterých je přerušeno správní řízení.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly. 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete si ho však vyzvednout ve škole od úterý ...5.2018 v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Správní řízení chceme ukončit v zákonem stanovené době. Případné odvolací řízení se však mohou protáhnout, vzhledem k množství odvolání, které bude MHMP řešit. Odvolání podávají zákonní zástupci dítěte cestou ředitele školy k Odboru školství a kultury Magistrátu hlavního města Prahy.

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - SEZNAM PŘIJATÝCH PRVŇÁČKŮ

  Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo
1   2   3  

Žáci s vyřízeným odkladem školní docházky pro školní rok 2018/2019 k ....5.2018:

  Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo
1   2   3  

Děti, které žádají o odklad školní docházky pro školní rok 2018/2019, musí znovu přijít k zápisu do první třídy v dubnu 2019 po registraci v prosinci 2018. 

Přeřazen do jiné základní školy:

  Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo
1   2   3  

V "Rozhodnutí ve správní řízení o nepřijetí k základnímu vzdělávání pro školí rok 2018/2019" v části poučení je uvedeno, jakým způsobem je možno se odvolat proti tomuto rozhodnutí. Pro nepřijaté spádové žáky zajistila radnice MČ Praha Kunratice místa ve školách v Praze 4 (ZŠ Plamínková). 

Žáci, u který je přerušeno správní řízení do doby vyřízení odkladu školní docházky: 

  Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo
1      3  

Nedostavil/a se a tudíž neprošel/a zápisem: xxx.

Příspěvek

Publikován: 25.2.2013

Naposled upraven: 30.11.2017

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí

Ne
21.1.
Start98 Praha- Kunratice Přípravky
09:00 - 14:00

Recepce: Rybenská

Start98 Praha- Kunratice Muži B zápas Divize
14:30 - 16:30

Recepce: Rybenská

DVPP - Koučinkakademie
15:30 - 17:45

Země koučů - Libchavy

DDM Praha 10 Wizards Ženy zápas 1.liga
17:00 - 20:00

Recepce: Rybenská


Po
22.1.
DVPP - Koučinkakademie
07:10 - 17:45

Země koučů - Libchavy

Konverzační soutěž v Aj
08:55 - 12:35

školní kolo 6.-9. ročníku

7.AB - Prevence - Dospívání
11:50 - 13:30

zajišťuje K. Círová - program dle pokynů


Út
23.1.
Návštěva pedagogů ze školy z Kypru
08:00 - 16:15

Erasmus+KS1 program for job shadowing - Kyperounta Primary School in the Troodos region of Cyprus Our school is one of the leading primary schools in Cyprus concerning tablet integration in education: - https://mobileclassroomskyperountadimotiko.wordpress.com - http://www.kyperountaschool.education/moodle/ - http://dim-kyperounta-lem.schools.ac.cy/


St
24.1.
ŠPANĚLSKÝ DEN - celoškolní projekt Asociace školních jiídelen, SZÚ Praha, ŠJ při ZŠ Kunratice a ZŠ Kunratice
08:00 - 11:40

Co již o Španělsku víme a co se chceme ještě dozvědět? Na dopolední projektový den ve škole naváže španělský oběd ve školní jídelně.

TEREZČIN MEMORIÁL - 7. ročník florbalového maratonu
08:00 - 20:00

- přihlášení zájemci

Návštěva pedagogů ze školy z Kypru
08:00 - 16:15

Erasmus+KS1 program for job shadowing - Kyperounta Primary School in the Troodos region of Cyprus Our school is one of the leading primary schools in Cyprus concerning tablet integration in education: - https://mobileclassroomskyperountadimotiko.wordpress.com - http://www.kyperountaschool.education/moodle/ - http://dim-kyperounta-lem.schools.ac.cy/


Čt
25.1.
Kunratická jahoda
10:00 - 13:30

Třídní schůzky + období triád na II. stupni (reflektivní)
17:00 - 19:30

- začátky: od 17:30 hodin – I. stupeň a od 18:15 hodin – II. stupeň

ŠKOLSKÁ RADA
19:15 - 20:15

- jednání probíhá po volbách do ŠR ve škole26.1.
Kunratická jahůdka
10:00 - 12:35

3.- 5. ročníky

Volba prezidenta republiky - II. kolo
11:30 - 23:59

Příprava učeben od 11:30 hodin - pavilon A přízemí.


So
27.1.
Volba prezidenta republiky - II. kolo

Příprava učeben od 11:30 hodin - pavilon A přízemí.

BK Kunratice turnaj mládeže
08:00 - 18:00

Recepce: Szebinovský Jun.

Všechny akce »