Seznamy přijatých prvňáčků

Budoucím prvňáčkům, kterým na základě žádosti byl ve správním řízení povolen odklad školní docházky PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018, se musí znovu dostavit k zápisu v dubnu 2018 po registraci v prosinci 2017.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveřejňujeme aktualizovaný seznam přijatých dětí ke dni ...5.2018 - registrovaných ... dětí s trvalým bydlištěm v Praze Kunraticích, z toho: přijatých ...; odklady školní docházky ...; přestup na jinou školu ...; ve správním řízení ...

K zápisům do prvních tříd se v dubnu 2018 pro školní rok 2018/2019 registrovalo ... budoucích prvňáčků ze spádového obvodu Praha Kunratice. V novém školním roce budeme otvírat tři první třídy s maximálním počtem 30 žáků na třídu. Z tohoto důvodu jsme již nevypisovali další termín pro "nespádové" žáky. Budoucím prvňáčkům, kterým na základě žádosti byl ve správním řízení povolen odklad školní docházky PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018, se musí znovu dostavit k zápisu v dubnu 2018 po registraci v prosinci 2017.

 

NAHLÉDNĚTE DO FOTOGALERIE - Jak probíhal zápis do prvních tříd? ... připravujeme

Na základě doporučených NÁVRATEK K NÁSTUPU žáka do 1. ročníku ZŠ Kunratice pro školní rok 2017/2018 ředitel školy rozhodl o přijetí budoucích prvňáčků do školy. 

Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2018/2019 k ....5.2018

Pokud některý z přijatých budoucích prvňáčků ještě dodatečně se odhlásí, bude jeho místo postoupeno dalším zájemcům, u kterých ještě probíhá správní řízení. S přijetím souvisí dodržení kritérií pro přijetí a současně i kritérium optimálního počtu žáků na třídu. Počet přijatých může být navýšen budoucími prvňáčky, u kterých je přerušeno správní řízení.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly. 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete si ho však vyzvednout ve škole od úterý ...5.2018 v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Správní řízení chceme ukončit v zákonem stanovené době. Případné odvolací řízení se však mohou protáhnout, vzhledem k množství odvolání, které bude MHMP řešit. Odvolání podávají zákonní zástupci dítěte cestou ředitele školy k Odboru školství a kultury Magistrátu hlavního města Prahy.

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - SEZNAM PŘIJATÝCH PRVŇÁČKŮ

  Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo
1   2   3  

Žáci s vyřízeným odkladem školní docházky pro školní rok 2018/2019 k ....5.2018:

  Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo
1   2   3  

Děti, které žádají o odklad školní docházky pro školní rok 2018/2019, musí znovu přijít k zápisu do první třídy v dubnu 2019 po registraci v prosinci 2018. 

Přeřazen do jiné základní školy:

  Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo
1   2   3  

V "Rozhodnutí ve správní řízení o nepřijetí k základnímu vzdělávání pro školí rok 2018/2019" v části poučení je uvedeno, jakým způsobem je možno se odvolat proti tomuto rozhodnutí. Pro nepřijaté spádové žáky zajistila radnice MČ Praha Kunratice místa ve školách v Praze 4 (ZŠ Plamínková). 

Žáci, u který je přerušeno správní řízení do doby vyřízení odkladu školní docházky: 

  Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo
1      3  

Nedostavil/a se a tudíž neprošel/a zápisem: xxx.

Příspěvek

Publikován: 25.2.2013

Naposled upraven: 30.11.2017

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí

Út
24.4.
TÝDEN ZEMĚ - ŠKOLNÍ PROJEKT
07:10 - 17:45

program jednotlivých tříd dle pokynů třídních učitelů a rozvrhu v ŠkoleOnLine

DEN ZEMĚ - MOBILNÍ PLANETÁRIUM
08:00 - 13:30

1.VH - 3.A 4.VH - 5.A 2.VH - 3.B 5.VH - 5.B 3.VH - 3.C 6.VH - 5.C

ORGANIZACE DNE ZEMĚ
08:00 - 13:30


St
25.4.
TÝDEN ZEMĚ - ŠKOLNÍ PROJEKT
07:10 - 17:45

program jednotlivých tříd dle pokynů třídních učitelů a rozvrhu v ŠkoleOnLine

POPRASK - turnaj v softu
08:00 - 13:30

výběr žáků 6. - 9. tříd

Den otevřených dveří
08:55 - 17:45

MAP Praha 12
14:00 - 15:00

Přestavení projektu MAP II. Prahy 12. Zahájení jednání o přistoupení škol, školských zařízeí a neziskových organizycí MČ Praha Kunratice k MAP II. Prahy 12.

Jednání ŠKOLSKÉ RADY
18:00 - 19:30


Čt
26.4.
TÝDEN ZEMĚ - ŠKOLNÍ PROJEKT
07:10 - 17:45

program jednotlivých tříd dle pokynů třídních učitelů a rozvrhu v ŠkoleOnLine

Den otevřených dveří
08:55 - 17:45

Stáž účastníků studia KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU - Karlovarský kraj
08:55 - 14:25

Představení školy, nahlédnutí do vyučování, seznámení se ŠVP a jeho inovací, reflexe návštěvy.27.4.
TÝDEN ZEMĚ - ŠKOLNÍ PROJEKT
07:10 - 13:30

program jednotlivých tříd dle pokynů třídních učitelů a rozvrhu v ŠkoleOnLine

PŘEBOR PRAŽSKÝCH ŠKOL V ČESKÉ DÁMĚ
08:00 - 11:40

Školní kolo - výběr žáků - přihlášky u Věry Hruškové a Renaty LinhovéNe
29.4.
Start98 Praha-Kunratice elévky turnaj florbal
09:00 - 13:00

Recepce: Szebinovský


Po
30.4.
ŘEDITELSKÝ DEN
07:10 - 17:45

4. Seminární den
08:00 - 15:20

Všechny akce »