Seznamy přijatých prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveřejňujeme aktualizovaný seznam přijatých dětí ke dni 9.5.2017 - registrovaných 111 dětí s trvalým bydlištěm v Praze Kunraticích, z toho: přijatých 88; odklady školní docházky 19; přestup na jinou školu 3; ve správním řízení 1.

K zápisům do prvních tříd se v dubnu 2017 pro školní rok 2017/2018 registrovalo 111 budoucích prvňáčků ze spádového obvodu Praha Kunratice. V novém školním roce budeme otvírat tři první třídy s maximálním počtem 30 žáků na třídu. Z tohoto důvodu jsme již nevypisovali další termín pro "nespádové" žáky. Budoucím prvňáčkům, kterým na základě žádosti byl ve správním řízení povolen odklad školní docházky, se musí znovu dostavit k zápisu v dubnu 2018 po registraci v prosinci 2017.

 

NAHLÉDNĚTE DO FOTOGALERIE - Jak probíhal zápis do prvních tříd? ... připravujeme

Na základě doporučených NÁVRATEK K NÁSTUPU žáka do 1. ročníku ZŠ Kunratice pro školní rok 2017/2018 ředitel školy rozhodl o přijetí budoucích prvňáčků do školy. 

Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2017/2018 k 9.5.2017

Pokud některý z přijatých budoucích prvňáčků ještě dodatečně se odhlásí, bude jeho místo postoupeno dalším zájemcům, u kterých ještě probíhá správní řízení. S přijetím souvisí dodržení kritérií pro přijetí a současně i kritérium optimálního počtu žáků na třídu. Počet přijatých může být navýšen budoucími prvňáčky, u kterých je přerušeno správní řízení.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly. 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete si ho však vyzvednout ve škole od úterý 16.5.2017 v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Správní řízení chceme ukončit v zákonem stanovené době. Případné odvolací řízení se však mohou protáhnout, vzhledem k množství odvolání, které bude MHMP řešit. Odvolání podávají zákonní zástupci dítěte cestou ředitele školy k Odboru školství a kultury Magistrátu hlavního města Prahy.

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
- SEZNAM PŘIJATÝCH PRVŇÁČKŮ

  Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo
1 17001 31 17035 61 17075
2 17002 32 17036 62 17077
3 17003 33 17037 63 17079
4 17004 34 17038 64 17080
5 17005 35 17039 65 17081
6 17006 36 17040 66 17083
7 17008 37 17041 67 17084
8 17009 38 17043 68 17087
9 17010 39 17044 69 17089
10 17011 40 17045 70 17090
11 17012 41 17046 71 17091
12 17013 42 17048 72 17092
13 17015 43 17049 73 17093
14 17016 44 17051 74 17095
15 17017 45 17053 75 17096
16 17018 46 17055 76 17097
17 17020 47 17056 77 17098
18 17021 48 17057 78 17099
19 17022 49 17061 79 17101
20 17023 50 17062 80 17104
21 17025 51 17063 81 17105
22 17026 52 17065 82 17106
23 17027 53 17066 83 17110
24 17028 54 17067 84 17111
25 17029 55 17068 85 17113
26 17030 56 17069 86 17114
27 17031 57 17070 87 17115
28 17032 58 17071 88 17117
29 17033 59 17073    
30 17034 60 17074    


Žáci s vyřízeným odkladem školní docházky pro školní rok 2017/2018 k 9.5.2017:

  Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo
1 17014 8 17059 15 17100
2 17019 9 17064 16 17107
3 17042 10 17072 17 17108
4 17047 11 17082 18 17109
5 17052 12 17085 19 17116
6 17054 13 17086    
7 17058 14 17094    

Děti, které žádají o odklad školní docházky pro školní rok 2016/2017, musí znovu přijít k zápisu do první třídy v dubnu 2018 po registraci v prosinci 2017. 

Přeřazen do jiné základní školy:

  Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo
 17007 17088  3  17112

V "Rozhodnutí ve správní řízení o nepřijetí k základnímu vzdělávání pro školí rok 2017/2018" v části poučení je uvedeno, jakým způsobem je možno se odvolat proti tomuto rozhodnutí. Pro nepřijaté spádové žáky zajistila radnice MČ Praha Kunratice místa ve školách v Praze 4 (ZŠ Plamínková). 

Žáci, u který je přerušeno správní řízení do doby vyřízení odkladu školní docházky: 

  Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo
 17103        

Děti, které žádají o odklad školní docházky pro školní rok 2016/2017, musí znovu přijít k zápisu do první třídy v dubnu 2018 po registraci v prosinci 2017

Nedostavil/a se a tudíž neprošel/a zápisem: xxx.

Příspěvek

Publikován: 25.2.2013

Naposled upraven: 1.7.2017

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí


22.9.
NÁJEM AULA - SEMINÁŘ
09:00 - 13:30

Ing. Miroslav RUSINAK s.r.o. - 603440833, 30 osob - židle a stoly - hnízda


So
23.9.
Start98 Praha-Kunratice - florbal - turnaj- ženy
08:00 - 17:00

Recepce: Szebinovský Jun. do 14:00 Kopáčová A. do 23:00

Start98 Praha-Kunratice - florbal - muži B
20:00 - 22:00

Recepce: Kopáčová


Ne
24.9.
Ovocné Báze florbal ženy
08:00 - 17:00

Nájem Recepce: Rybenská

Start98 Praha-Kunratice - florbal - muži B
18:00 - 20:00

Recepce Szebinovský Jun


Po
25.9.
MAP Tišnov
07:10 - 17:45

Zapisování do OD
08:00 - 12:35

Tenisová škola p. Šrámek
14:00 - 20:00

Nájem tenisového kurtu

Global Teacher Prize CR - slavnostní večer
18:00 - 20:00

přihlášení - Česká spořitelna v Rytířská uliceVšechny akce »