Přijímací řízení na SŠ

Přihláška pro první kolo přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2019/2020 musí být odevzdána do 1. března 2019.  Pro první kolo přijímacího řízení může žák podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud žák podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. (stejné pořadí zápisu škol na obou přihláškách).

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Škola si může navíc stanovit i školní přijímací zkoušku.

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se konají:

1. termín:

  • 12. dubna 2019 –   pro čtyřleté obory vzdělání
  • 16. dubna  2019 –  pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:

  • 15. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělání
  • 17. dubna 2019 -  pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: 13. května 2019
  • 2. termín: 14. května 2019

Každý žák může písemný test konat dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Žák, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do tří dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky.

Po oznámení o přijetí musí žák (zákonný zástupce) potvrdit úmysl stát se studentem příslušného oboru vzdělání. K potvrzení úmyslu slouží zápisový lístek, který žáci dostanou na své základní škole. Zápisový lístek musí na střední škole žák (zákonný zástupce) odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, jinak zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uplatnit žák jen jednou. To neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

MŠMT: Přijímání na střední školy a konzervatoře

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny zde a dále na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2018/2019 (pro přijetí pro školní rok 2019/2020):

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání – legislativa a další předpisy:

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019 (pro přijetí pro školní rok 2019/2020):

Další informace k přijímacímu řízení jsou publikovány na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz)

Osmiletá gymnázia na Praze 4

Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55
www.gekom.cz

Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500
www.gymnazium-opatov.cz

Gymnázium Budějovická 680
www.gybu.cz

Gymnázium Písnická 760
www.gpisnicka.cz

Klasické gymnázium Modřany a základní škola,s.r.o.,Rakovského 3136/II
www.kgm.cz

PORG – gymnázium, Pod Krčským lesem, 25
www.porg .cz

Pražské humanitní gymnázium,š.p.o., Svatoslavova 333/4
www.phgymnazium.cz

Šestiletá gymnázia na Praze 4

Rakouské gymnázium v Praze o. p. s., Na Cikorce 2166/2b, Mořany
www.oegp.cz

Gymnázium Postupická 3150
www.postupicka.cz

Klasické gymnázium Modřany a základní škola,s.r.o.,Rakovského 3136/II
www.kgm.cz

Gymnázium EVOLUTION, Jižní Město, Tererova 17
www.gevo.cz/jiznimesto

Čtyřleté gymnázium s jedinečným vzdělávacím programem v ČR

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 - má dva vzdělávací programy - ŠVP I. a ŠVP 2 ALT
 

Seznam střední škol v Praze neleznete ZDE

 

 

 

Příspěvek

Publikován: 10.1.2019

Naposled upraven: 9.4.2019

Vytvořil(a): Radek Ivanov

Kalendář akcí

Út
18.6.


Čt
20.6.


So
22.6.
KUNRATICKÝ KOŠ
08:00 - 18:00

Turnaj 8 týmů U14


Ne
23.6.
KUNRATICKÝ KOŠ
08:00 - 16:00

Turnaj 8 týmů U14


Po
24.6.
Den školy - ocenění nejlepších žáků
08:00 - 12:35

Dle rozpisu tříd - setkání po ročnících

odevzdávání učebnic
10:00 - 12:35

Všechny akce »