Přijímací řízení na SŠ

Přihláška pro první kolo přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2019/2020 musí být odevzdána do 1. března 2019. 

Pro první kolo přijímacího řízení může žák podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud žák podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. (stejné pořadí zápisu škol na obou přihláškách).

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Škola si může navíc stanovit i školní přijímací zkoušku.

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se konají:

1. termín:

  • 12. dubna 2019 –   pro čtyřleté obory vzdělání
  • 16. dubna  2019 –  pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:

  • 15. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělání
  • 17. dubna 2019 -  pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: 13. května 2019
  • 2. termín: 14. května 2019

Každý žák může písemný test konat dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Žák, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do tří dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky.

Po oznámení o přijetí musí žák (zákonný zástupce) potvrdit úmysl stát se studentem příslušného oboru vzdělání. K potvrzení úmyslu slouží zápisový lístek, který žáci dostanou na své základní škole. Zápisový lístek musí na střední škole žák (zákonný zástupce) odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, jinak zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uplatnit žák jen jednou. To neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Osmiletá gymnázia na Praze 4

Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55
www.gekom.cz

Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500
www.gymnazium-opatov.cz

Gymnázium Budějovická 680
www.gybu.cz

Gymnázium Písnická 760
www.gpisnicka.cz

Klasické gymnázium Modřany a základní škola,s.r.o.,Rakovského 3136/II
www.kgm.cz

PORG – gymnázium, Pod Krčským lesem, 25
www.porg .cz

Pražské humanitní gymnázium,š.p.o., Svatoslavova 333/4
www.phgymnazium.cz

Šestiletá gymnázia na Praze 4

Rakouské gymnázium v Praze o. p. s., Na Cikorce 2166/2b, Mořany
www.oegp.cz

Gymnázium Postupická 3150
www.postupicka.cz

Klasické gymnázium Modřany a základní škola,s.r.o.,Rakovského 3136/II
www.kgm.cz

Gymnázium EVOLUTION, Jižní Město, Tererova 17
www.gevo.cz/jiznimesto

Čtyřleté gymnázium s jedinečným vzdělávacím programem v ČR

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 - má dva vzdělávací programy - ŠVP I. a ŠVP 2 ALT

http://zatlanka.cz/

Seznam střední škol v Praze neleznete ZDE

Příspěvek

Publikován: 10.1.2019

Naposled upraven: 13.1.2019

Vytvořil(a): Radek Ivanov

Kalendář akcí

Ne
20.1.
Florbal
08:00 - 17:00

Start98 ženy

Florbal
17:00 - 20:00

Wizards DDM P-10

Florbal
20:00 - 21:30

Emco Cholerics


Po
21.1.
ŘEDITELSKÝ DEN
07:10 - 19:15

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÝ DEN v rámci ředitelského dne
08:00 - 16:15

- Pedagogická rada - uzavření klasifikace za 1. pololetí - PPRŠ - Setkání hnízd - evaluace jednotlivých kapitol PPRŠ - POPR - práce v triádách - rozhovory nad důkazy učení

3.A Učíme se venku
08:55 - 11:40

pravidelné vyučování venkuSt
23.1.
TEREZČIN MEMORIÁL - 8. ročník
07:30 - 20:00

Od roku 2012 věnujeme Florbalový maraton památce Terezy Kalitové. Přihlášení hráči, žáci naší školy, jsou rozděleni do dvou týmů. Každý tým dále tvoří dvě družstva mladší a starší. Každé družstvo hodinu hraje a hodinu odpočívá.


Čt
24.1.
Pedagogický den a odpoledne s Květou Krüger a s Badatelským cyklem profesního učení
08:00 - 16:30

Dopoledne - návštěvy v hodinách podle domluvených kritérií, individuální podpora... Odpoledne - skupinový koučink pro 6 - 16 pedagogů rozdělených do dvou skupin - spolufinancováno projektu Šablony OPVVV II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009211, 1.9.2018 - 31.8.2020 a projektu Pomáháme školám k úspěchu

Akce ŠD - Magická iluze
14:00 - 15:30

zajišťuje R. Turková

Pedagogické odpoledne
14:00 - 16:30

Společné ročníkové a oborové plánování, sdílení a vyhodnocování.25.1.

So
26.1.
DVPP - Kurz KM
08:00 - 16:15

Centrum KM, Praha 4 Boleslavova

NÁJEM - šperkařský kurz
09:00 - 20:30

www.tepanakrajka.cz - Šperkařské triky a fígle - Bohdana Goliášová.

NÁJEM - UČEBNA PŘÍRODOPISU
09:00 - 19:00

pí. Záhorová - astrologické přednášky

Florbal
09:00 - 15:00

Start98 elévové Black

Florbal
18:00 - 21:00

FBŠ Bohemians juniorky

Všechny akce »