Rodiče, děkujeme za spolupráci!

I ve školním roce 2018/2019 chceme většinu pracovních a studijních materiálů a potřeby k zajištění tisku pracovních listů, týdenních plánů, žákovských diářů … zajistit hromadně pro všechny žáky. Díky tomu, že máme u řady prodejců postavení partnera, nebo nakupujeme ve velkoobchodech, vychází pořízení všech potřeb pro žáky výhodněji, než při nákupu v maloobchodu.

Proto vás chceme, v prvním čtvrtletí školního roku 2018/2019, v termínu do 20.11.2018, po zaplacení kroužků a dalších plateb spojených zejména s volným časem Vašich dětí, požádat o úhradu zakoupených a dětem předaných pracovních sešitů, učebních potřeb a o spolupráci a podporu při vytvoření tzv. „třídního a školního fondu“.
Dvanáctým rokem používáme ve většině tříd učebnice a pracovní sešity nakladatelství Fraus. Ve spolupráci s tímto nakladatelstvím pokračujeme, stali jsme se jeho partnerem, což nám umožnilo využít slevy na všechny „papírové“ učebnice, i-učebnice a pracovní sešity. Pro všechny žáky na II. stupni máme k dispozici elektronické učebnice pro nainstalování do domácích počítačů (jak nainstalovat a instalační klíč získají žáci od IT technika pana Radka Ivanova). Jen v některých ročnících a předmětech využíváme učebnice jiných nakladatelů, například Anglický jazyk učíme s podporou materiálů Cambridge University Press, které v současnosti pořizujeme opět přes Nakladatelství Fraus.

V čem potřebujeme pomoci a v čem chceme pomoci my Vám?

Vážení rodiče, v připojené tabulce je vyčísleno to, co ze „školního fondu“ již je nebo ještě bude v tomto školním roce hrazeno. „Školním fondem“ zajišťujeme pro všechny žáky školy potřeby pro jejich školní práci, na které škola NEDOSTÁVÁ prostředky od státu, ani od zřizovatele. Hromadnou objednávkou se snažíme šetřit peníze i čas Vás, rodičů. Veškeré položky pořizujeme z velkoobchodů či s výhodou partnerství. Ze „školního fondu“ je hrazeno pořízení pracovních sešitů a dalších školních pomůcek, předmětových portfolií, žákovských knížek a diářů, provoz kopírek (zejména pro tisk pracovních materiálů a pracovních listů, nástrojů pro žákovské plánování a hodnocení - týdenních plánů …) a výtvarné potřeby. Současně z fondu částečně hradíme správu žákovské části počítačové sítě školy. V rozpočtu devátých tříd je zahrnuta i položka na divadelní představení, které žáci shlédnou v rám-ci předmětu Dramatická výchova. Součástí rozpočtu je také položka „třídní fond“, s kterou hospodaří třídní učitel/ka. I o tomto čerpání je účtováno v účetnictví školy.
I v tomto školním roce chceme zjednodušit vybírání daru pro spolek PATRON, rodičovskou organizaci při ZŠ Kunratice. Proto 300,- Kč, které jsou zahrnuty do Vaší platby, budou po jejich převedení na účet školy zaslány hromadně na účet spolku PATRON. Úhradou rodiče stvrzují své aktivní zapojení ve školním rodičovské organizaci. Dar je dobrovolný. Bližší informace k činnosti spolku PATRON získáte u jeho předsedkyně paní JUDr. Lýdie Mazurové - lydie.mazurova@seznam.cz.
Úhradu celé částky žádáme do úterý 20. listopadu 2018. Částku, prosím, uhraďte převodem na účet školy. Preferujeme bezhotovostní platbu na účet: 2016970000/6000 – PPF banka! Na záhlaví dopisu, který jste dostali domů, je uveden variabilní symbol, který najdete i na titulní straně Školní knížky. Jako specifický symbol uvádějte - 666. Do zprávy pro příjemce uvádějte třídu a jmé-no dítěte. Úhradu, ve výjimečných případech, přijímá, v úředních hodinách do pokladny školy, paní hospodářka Bc. Petra Vejběrová. Všechny platby a nákupy ze „školního fondu“ jsou účtovány přes účet školy. Vyúčtování školního fondu je pravidelně sledováno v účetních uzávěrkách. Informace ke kalkulaci Školního fondu Vám rádi dají třídní učitelé, zástupkyně ředitele MgA. Bc. Olga Králová, či ekonomka školy Ing. Petra Jelínková.

Děkujeme za pochopení a pomoc. Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy

Pro školní rok 2018/2019 jsme na základě podkladů od jednotlivých vyučujících a třídních učitelů propočetli částku:

Třídy

Školní fond- nástroje pro žákovské plánování, žákovský IT servis, kopírka a papír - pracovní listy...

Pracovní sešity, předmětová portfolia...

Německý jazyk

Výtvarné potřeby + divadlo a ples

 9. tříd

Třídní fond

Spolek PATRON

- dobrovolný rodičovský příspěvek

Celkem

1.ABC

650

314

 

 

736

300

   2 000 Kč

2.A

650

635

 

 

415

300

   2 000 Kč

2.BC

650

545

 

 

505

300

   2 000 Kč

3.ABC

650

548

 

 

502

300

   2 000 Kč

4.ABC

650

396

 

 

454

300

   1 800 Kč

5.AD

650

1190

 

 

760

300

   2 900 Kč

5.BC

650

1190

 

 

260

300

   2 400 Kč

6.AB

700

401

 

300

599

300

   2 300 Kč

6.C

700

458

 

300

542

300

   2 300 Kč

7.AB

700

1049

185

300

366

300

   2 900 Kč

7.C

700

1123

185

300

292

300

   2 900 Kč

8.A

700

1133

170

300

297

300

   2 900 Kč

8.B

700

1170

170

300

260

300

   2 900 Kč

9.AB

700

1264

 

1350

86

300

   3 700 Kč

Přiložené soubory:

Příspěvek

Publikován: 28.10.2018

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí

Út
18.6.


Čt
20.6.


So
22.6.
KUNRATICKÝ KOŠ
08:00 - 18:00

Turnaj 8 týmů U14


Ne
23.6.
KUNRATICKÝ KOŠ
08:00 - 16:00

Turnaj 8 týmů U14


Po
24.6.
Den školy - ocenění nejlepších žáků
08:00 - 12:35

Dle rozpisu tříd - setkání po ročnících

odevzdávání učebnic
10:00 - 12:35

Všechny akce »