Přehled kroužků SVČ a DDM-DŮM UM pro rok 2016 / 2017

Středisko volného času při ZŠ Kunratice (SVČ) ve spolupráci s DDM-DŮM UM pro Vás na každý školní rok připravuje bohatou nabídku činnosti pro volný čas. Zajišťujeme kroužky / zájmové útvary (ZÚ) pro zájemce o sport, tanec, výtvarničení, hudebničení, ale i pro ty z Vás, kteří se chtějí ve volném čase i něčemu přiučit. Od letošního školního roku nově také na pracovišti v sousedních Hrnčířích. Nově zrekonstruovaná BARÁČNICKÁ RYCHTA Hrnčíře, v ulici K Šeberovu 805, nabízí krásné prostory nejen pro kroužky, ale i pro otevřené akce, kde se mohou setkávat  ve volném čase malí i velcí, mladí i starší. Více na www.dumum.cz

Přehled kroužků ke stažení naleznete v příloze pod textem.

Přijďte! Těšíme se na Vás i v novém školním roce 2016 / 2017!

 1. Kroužky, které SVČ organizuje ve spolupráci s DDM-DŮM UM:  

 

Přihlásit se můžete registrací na mail: linhova@dumum.cz. Na základě této registrace bude zaslána přihláška i s předpisem k platbě zpět na mail. Účastník doplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá na kroužku lektorovi nebo na recepci ZŠ Kunratice. Možná je také elektonická registrace na http://www.dumum.cz/krouzky. Vytištěnou a podepsanou přihlášku účastník účastník odevzdá při nejbližší příležitosti lektorovi nebo na recepci ZŠ Kunratice. Podepsaná přihláška je nezbytnou nutností k přijetí do kroužku.  

Platbu je nutné uhradit převodem na základě předpisu u přihlášky. Finančně je oproti pololetní platbě zvýhodněna platba na celý školní rok. V případě, že úhrada není provedena po druhé lekci, nárok na účast v kroužku zaniká. Při přerušení docházky do zvoleného zájmového útvaru z vlastního rozhodnutí /rozhodnutí rodičů – zákonných zástupců/ se zápisné nevrací. V případě i kratší docházky musí účastník uhradit minimálně pololetí. Během školního roku se uskuteční 32 lekcí (netýká se sportovních kroužků, které mají tréninky 2x a více za týden). Pokud v průběhu školního roku dojde k odvolání některé ze schůzek jednotlivých zájmových útvarů, bývá to pouze z vážných důvodů, jako je nemoc vedoucího, provozní důvody aj. a zrušená hodina je vždy do konce školního roku nahrazena. Žádáme Vás proto o pochopení, neboť z organizačních důvodů není vždy možné zajistit suplování. Zároveň je nutné, abyste v případě opakované nepřítomnosti Vašeho syna/dcery na kroužku informovali písemně kancelář SVČ – DDM-DŮM UM mailem na adresu linhova@dumum.cz. Děkujeme.

Pro členy kroužků platí Vnitřní a provozní řád školy, o kterém jsou informováni na prvních schůzkách. Pro informaci rodičů a veřejnosti je Vnitřní řád vyvěšen v prostorách školy /mimo tělocvičny/. Všichni účastníci zájmové činnosti organizované přes SVČ - DDM–DŮM UM jsou pojištěni. DDM–DŮM UM hradí spoluúčast ve výši 1000 Kč pouze, pokud je zavinění na straně DDM–DOMU UM.

 

2. Zájmové aktivity zajišťované externími spolupracovníky školy.

Některé kroužky zajišťujeme formou spolupráce s externími kluby nebo soukromými subjekty, které do areálu naší školy dojíždějí. Například: Cvičení pro ženy PILATES pod vedením lektorky Lídy Battěkové www.ludmilabattekova.cz, Taneční klub irských tanců RINCEOIRÍ, Soukromá hudební škola Altera Pars Karolíny Čihákové, Taneční skupina A.D.A. Jany Večerkové, taneční škola Marka Hrstky HÝBEME DĚTMI, taneční kurzy Ing. Jana Černého z taneční akademie Dance Expert, škola bojového sportu TAEKWON-DO Martina Zámečníka, či sebeobrana pro děti KRAV MAGA www.krav-maga-point.cz.

Důležitou součástí naší nabídky jsou kroužky z oblasti techniky a her: Věda nás baví www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti, Fotograf www.crokidyservice.cz, či LEGO www.bicks4kidz.cz/prahajih/, ale i jazykové kurzy s rodilými mluvčími: www.easyspeak.cz či www.akcent.cz.   

 

Přihlášky i platby kurzovného si organizují externí spolupracovníci sami. Stačí, kydž se zákonní zástupci dostaví na první hodinu a domluví se s lektorem. (Kontakty uvádíme i v Rozvrhu kroužků v Příloze).

 

Přejeme šťastnou ruku při výběru toho pravého vyžití ve volném čase i ve školním roce 2016 / 2017 a těšíme sena Vaše přihlášky.

Děkujeme za včasnou registraci i platbu!

Krásný školní rok se SVČ - DDM-DŮM UM!

Alena Fáčková a Renata Linhová

 

 

Přiložené soubory:

Příspěvek

Publikován: 2.9.2014

Naposled upraven: 23.2.2017

Vytvořil(a): Renáta Linhová

Kalendář akcí

Čt
25.5.
PREVENCE - Nekuřátka - 4. C
08:00 - 09:40

zajišťuje K. Círová

Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníků - testování M
08:00 - 09:40

dohled 1.VH Rosická, 2.VH Hilčerová

PREVENCE - Nekuřátka - 4. B
10:00 - 11:40

zajišťuje K. Círová

Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníků - testování M
10:00 - 11:40

dohled 3.VH Dvořáková,Kerzelová, 4.VH Mazůrek

PREVENCE - Nekuřátka - 4. A
11:50 - 13:30

zajišťuje K. Círová

Třídní schůzky
17:30 - 20:00

Schůzky probíhají v kmenových třídách - začátky: 17:30 hodin – I. stupeň a 18:15 hodin – II. stupeň.26.5.
EDUin: setkani osobnosti ve vzdelavani 2017
08:55 - 17:45

- středisko Brána skal v Osinalicích na Kokořínsku


So
27.5.
EDUin: setkani osobnosti ve vzdelavani 2017
07:10 - 17:10

- středisko Brána skal v Osinalicích na KokořínskuPo
29.5.
Toulcův Dvůr - Včela v síti života - 2. B
08:00 - 12:35

od 9.00 hodin - 150 minut - 80,- Kč

Sjíždění Sázavy
08:00 - 16:15

pro žáky OD Voda

Představení indické kultury
08:55 - 09:40

představení v aule - Sahadža jógy (navazuje na představení po I. stupeň, které na naší škole bylo v prosinci 2016)

Představení indické kultury
10:00 - 10:45

představení v aule - Sahadža jógy (navazuje na představení po I. stupeň, které na naší škole bylo v prosinci 2016)


Út
30.5.
DVPP- diagnostika PPP
07:10 - 17:10

Generální zkouška koncertu Pražského jara a zároveň i 30minutová diskuse s dirigentem, některým z hudebníků a ředitelem festiva
08:00 - 14:25

program - Tomáš Svoboda: Předehra k zahájení op. 89 Ethel Smyth: Koncert pro housle, lesní roh a orchestr Carl Nielsen: Symfonie č. 4 op. 29 „Neuhasitelná“

TEREZA z.ú. - Mistři kolegiální podpory
08:55 - 16:15

Sdílení s konzultanty projektu.


St
31.5.
NÁJEM KUCHYŇKA - PŠÚ
09:00 - 17:00

Táňa Wojnarová - 727 808 463 - 7 osob

Akce "Hrajeme si na školu"
17:00 - 18:00

akce pro předškoláky vedená učiteli I. stupně + spojená s 1. schůzkou s rodiči budoucích prvňáčků

Všechny akce »