Program UČITEL NAŽIVO

Kvalita vzdělávání a párová výuka jako jeden z nástrojů podpory kvality v ZŠ Kunratice dostala další rozměr ve spolupráci s programem UČITEL NAŽIVO.

Program Učitel naživo vyvinula a pilotní ročník 2016/2017 realizuje Nadace Depositum Bonum ve spolupráci s Duhovka Group a ZŠ Kunratice, společně s dalšími 13 školami patří do sítě tréninkových škol. Ve školním roce 2016/2017 v na škole spolupracovalo 8 studentů (Ondřej Franta, Marie Galatíková, Jana Horalová, Eva Kotlánová, Jitka Majerová, Anna Panochová, Jitka Procházková a Hana Vacková) s 7 našimi učiteli (Eliškou Bartůňkovou, Kateřinou Círovou, Evou Hilčerovou, Martinou Macháčkovou, Michalem Střítezským, Petrou Wernischovou a Jakubem Zvěřinou). Součástí lektorského týmu projektu UČITEL NAŽIVO pracuje paní zástupkyně Olga Králová a do expertního týmu byl přizván ředitel školy Vít Beran.

Program UČITEL NAŽIVO prostřednictvím přípravy průvodců vzděláváním chce pomáhat lidem plně rozvíjet svůj potenciál v prosperující otevřené společnosti. Vzdělávání (a výchovu) budoucích učitelů považuje za klíčový pro budoucnost společnosti. Vzdělávací systém může být jen tak dobrý, jako jeho učitelé. Věříme, že jedním z nejefektivnějších míst pro profesní růst učitelů je jejich prvotní příprava.

Spolupráce s projektem UČITEL NAŽIVO má logickou vazbu na to, o co se snažíme ve škole. Má vazbu na cíle a vizi projektu Pomáháme školám k úspěchu, na naše zaměření na individualizaci vzdělávání, tedy i na to, aby díky promyšlené spolupráci učitelů při párové výuce, se každý žák učil naplno a s radostí. Projekt pomáhá připravovat řada osobností projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Přečtěte si newsletter - ZDE

Příspěvek

Publikován: 1.7.2017

Naposled upraven: 26.11.2017

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí
Ne
25.2.
DDM Praha 10 Wizards - junioři - turnaj - florbal
08:00 - 17:00

Recepce: Szebinovský Jun.


Po
26.2.
Zubní prevence
08:00 - 11:40

1.VH 4.B 2.VH 3.A 3.VH 2.B 4.VH 3.C


Út
27.2.
Zubní prevence
08:00 - 11:40

1.VH 2.C 2.VH 2.A 3.VH 3.B 4.VH 5.B