Program UČITEL NAŽIVO

Kvalita vzdělávání a párová výuka jako jeden z nástrojů podpory kvality v ZŠ Kunratice dostala další rozměr ve spolupráci s programem UČITEL NAŽIVO.

Program Učitel naživo vyvinula a pilotní ročník 2016/2017 realizuje Nadace Depositum Bonum ve spolupráci s Duhovka Group a ZŠ Kunratice, společně s dalšími 13 školami patří do sítě tréninkových škol. Ve školním roce 2016/2017 v na škole spolupracovalo 8 studentů (Ondřej Franta, Marie Galatíková, Jana Horalová, Eva Kotlánová, Jitka Majerová, Anna Panochová, Jitka Procházková a Hana Vacková) s 7 našimi učiteli (Eliškou Bartůňkovou, Kateřinou Círovou, Evou Hilčerovou, Martinou Macháčkovou, Michalem Střítezským, Petrou Wernischovou a Jakubem Zvěřinou). Součástí lektorského týmu projektu UČITEL NAŽIVO pracuje paní zástupkyně Olga Králová a do expertního týmu byl přizván ředitel školy Vít Beran.

Program UČITEL NAŽIVO prostřednictvím přípravy průvodců vzděláváním chce pomáhat lidem plně rozvíjet svůj potenciál v prosperující otevřené společnosti. Vzdělávání (a výchovu) budoucích učitelů považuje za klíčový pro budoucnost společnosti. Vzdělávací systém může být jen tak dobrý, jako jeho učitelé. Věříme, že jedním z nejefektivnějších míst pro profesní růst učitelů je jejich prvotní příprava.

Spolupráce s projektem UČITEL NAŽIVO má logickou vazbu na to, o co se snažíme ve škole. Má vazbu na cíle a vizi projektu Pomáháme školám k úspěchu, na naše zaměření na individualizaci vzdělávání, tedy i na to, aby díky promyšlené spolupráci učitelů při párové výuce, se každý žák učil naplno a s radostí. Projekt pomáhá připravovat řada osobností projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Přečtěte si newsletter - ZDE

Příspěvek

Publikován: 1.7.2017

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí

So
21.10.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 - volební místnosti ve škole - učíme podle rozvrhu bez omezení
07:10 - 14:25

- úprava programu bude pouze u tříd, které mají svou kmanovou třídu v přízemí pavilonu A; - školní družina bude v pátek 20.10.2017 v prvním patře pavolonu A.

Wizards DDM praha 10 florbal turnaj
08:00 - 17:00

Recepce: Kopáčová A.

Wizards DDM praha 10 florbal zápas muži
17:00 - 20:00

Recepce: Kopáčová A.


Ne
22.10.
Start98 Praha-Kunratice mladší žáci turnaj
09:00 - 15:00

Recepce: Szebinovský jun.

FBK Olymp florbal zápas muži
15:00 - 18:00

Recepce: Rybenská


Po
23.10.
Tenisová škola p. Šrámek
14:00 - 20:00

Nájem tenisového kurtu


Út
24.10.
4.C - Dopravní výchova
08:00 - 10:45

Náslechy studentů PedF UK Praha Anna Tomková
08:55 - 13:30

2VH 1.A Bartůňková, Hovorková, 1.B Jenšíková, Sobolová, 1.C Vokurková, Šíp 3.VH 2.A Kopecká, Sobolová, 2.B Kapcová, Šíp, 2.C Zapletalová, Hovorková 4.VH Králová 4.-5.VH reflexe studentekČt
26.10.


27.10.
NIDV - školení lektorů pro seminář Kultura školy - Praha a střední Čechy
07:10 - 17:05

Krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Senovážné nám.

Podzimní prázdniny
07:10 - 17:45

Podzimní prázdniny
07:10 - 17:45