Německý jazyk

 

   
 

Pozor nepřehlédněte!

 
Dobré slovníčky pro začátečníky i mírně pokročilé. Vybral tým deváťáků a paní učitelka Wernischová. K dostání v knihkupectví Neoluxor na Václavském náměstí. Vhodný i na cesty.Slovníčky
 

5.2.2.2 CIZÍ JAZYK – NĚMECKÝ JAZYK

 
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Cizí jazyky se učíme proto, abychom se domluvili s příslušníky jiných národů. Němčina, která se po staletí vyvíjela vedle jazyka českého, je jazykem národa nám historicky a kulturně nejbližšího. Znalost němčiny jistě pomůže k poznávání a chápání odlišnosti, ale i blízkosti obou národních kultur, a tím i k toleranci. Žáky vedeme k chápání jazyka jako prostředku ke zvýšení osobní i profesní prestiže a efektivní komunikace v mezinárodním měřítku.
 
Časové a organizační vymezení:
Německý jazyk učíme jako povinný předmět od sedmého ročníku, v dotaci 2 hodiny týdně. Mezinárodní studie dokazují, že právě v této věkové kategorii je vhodné zvolit německý jazyk jako druhý cizí jazyk po angličtině, kterou již mají žáci v této době zafixovanou, a nedochází tak k omylům, které by blízkost těchto jazyků mohla vyvolávat. Při výuce němčiny je naopak možno si do značné míry znalostí angličtiny pomoci. Ve tříletém období žáci získají základní znalost němčiny úrovně A1 a pro jazykově nadané žáky tvoří základ pro další studium. Výuka probíhá v jazykové učebně vybavené interaktivní tabulí, využíváme i mobilní učebny.
 
Vazby na průřezová témata a klíčové kompetence:
V předmětu první cizí jazyk se realizují některá průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských souvislostech a Mediální výchova. Převládají kompetence k učení, kompetence k řešení problému a kompetence komunikativní.
 
 

Dlouhodobý záměr výuky Německého jazyka:

Směřovat výuku Německého jazyka k užívání jazyka v praktickém životě primárně jako prostředku dorozumění a k odbourávání možných jazykových zábran za „užití rozmanitých (kreativních a interaktivních) učebních materiálů“ (Diferencovaná výuka/Individualizovaná výuka dle S.Tomlinsonové).

 

Novinky ve výuce NJ:

     V  školním roce 2014/15 jsme začali učit podle jednoho z nejprogresivnějších učebních materiálů, které jsou na našem trhu k dispozici, a to podle učebnice Ideen renomovaného německého nakladatelství Hueber.

    Žáci se v tomto školním roce spolupodíleli na testování a výběru nových učebních materiálů, které budou nejlépe odpovídat jejich mentalitě a které posílí jejich motivaci k  osvojování druhého cizího jazyka.

     Komunikativní aspekt jazyka – tedy poslech s porozuměním a mluvení – stál na prvním místě výuky německého jazyka nejen z pohledu hodnotících učitelů, ale také z pohledu  žáků, kteří byli do testování učebnic zapojeni.

    Pro svou názornost, bohaté možnosti domácího procvičování a pro svůj důraz na běžné konverzační využití němčiny byla zvolena učebnice Ideen 1  s výhledem dosažení jazykové urovně A1  dle pokročilosti jazykové skupiny. Kromě  procvičování na CD-ROMu a na interaktivní verzi učebnice mají žáci dostatek prostoru si své jazykové dovednosti upevňovat i na stránkách www.hueber.de/ideen či paralelně na www.hueber./de/deutschcom nebo na www.hueber.de /planet nebo na www. hueber.de /pingpong.

 

Motivační charakter má i sledování DVD příběhů,  vytvořených pro upevnění fonetických, slovních i gramatických návyků dovedností. Přepis nejdůležitějších frází, zapadajích do našeho projektu Sprechtime (zapisujeme si v něm nejdůležitější fráze na cesty),   najdete v příloze tohoto dokumentu, je doplňovám na základě podnětů žáků.
Na internetu najdete příběhy z každodenního života  zadáním  odkazu www.goethe.de/strasse. Tyto videopříběhy mají interaktivní charakter a byly vytvořeny na podporu autentické výuky cizinců odporníky z Goetehe Institutu.
 
V letošním školním roce jsou pro žáky naší školy připraveny na webu www. jazyky-bez-barier.cz, kdokoli se na na těchto stránkách může zaregistrovat a bedzplatně využít výukový materiál v sekci knihovna , náš příspěvek v oblasti Německého jazyka  je pod názvem ZŠ Kunratice.
V případě jakýchkoli dotazů k výuce NJ pište na mail petra.wernischova@zskunratice.cz
 
Další možnosti domácího procvičování a individuálního procvičování  najdete v sekci Interessante Webseiten
 
 
Hodně radosti při objevování německých frází a slovíček  a hodně chuti do učení Vám přeje
 
tým učitelů NJ
PhDr. Petra Wernischová
Mgr. Jana Antošová
Mgr. Eliška Bartůňková                                                                                                                                    

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Stránka

Publikována: 18.4.2011

Naposled upravena: 12.9.2016

Vytvořil(a): Petra Wernischová

Kalendář akcí


20.7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - GOLF

Crokidy a Golfagarden - Emil Langer - 737 352 576

PT BASKETOVÝ KEMP 2017

Příměstský tábor DDM-DŮM UM

PT KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ 2018 - I.

Příměstský tábor DDM-DŮM UM - SPORTOVCEM TĚLEM I DUŠÍ!

Prázdniny
07:10 - 17:45


So
21.7.
Prázdniny
07:10 - 17:45


Ne
22.7.
Prázdniny
07:10 - 17:45

4player camp
09:00 - 23:59

UBYTOVÁNÍ - 4PLAYER
09:00 - 23:59

Václav Buček - 776363666, noční recepce - Kopáčová Anežka (3x=z 22. na 23., z 23. na 24., z 24. na 25.7.), Szebinovský Jiří, junior (z 25. 7. do konce).


Po
23.7.
UBYTOVÁNÍ - 4PLAYER

Václav Buček - 776363666, noční recepce - Kopáčová Anežka (3x=z 22. na 23., z 23. na 24., z 24. na 25.7.), Szebinovský Jiří, junior (z 25. 7. do konce).

Prázdniny
07:10 - 17:45

NÁJEM AULA - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - KRAV MAGA
07:30 - 23:59

Marcel Simonides

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - GOLF
08:00 - 23:59

Crokidy a Golfagarden - Emil Langer - 737 352 576

PT KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ 2018 - II.
08:00 - 23:59

Příměstský tábor DDM-DŮM UM - "PIRÁTSKÁ VÝPRAVA"!


Út
24.7.
UBYTOVÁNÍ - 4PLAYER

Václav Buček - 776363666, noční recepce - Kopáčová Anežka (3x=z 22. na 23., z 23. na 24., z 24. na 25.7.), Szebinovský Jiří, junior (z 25. 7. do konce).

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - GOLF

Crokidy a Golfagarden - Emil Langer - 737 352 576

PT KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ 2018 - II.

Příměstský tábor DDM-DŮM UM - "PIRÁTSKÁ VÝPRAVA"!

Prázdniny
07:10 - 17:45


St
25.7.
UBYTOVÁNÍ - 4PLAYER

Václav Buček - 776363666, noční recepce - Kopáčová Anežka (3x=z 22. na 23., z 23. na 24., z 24. na 25.7.), Szebinovský Jiří, junior (z 25. 7. do konce).

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - GOLF

Crokidy a Golfagarden - Emil Langer - 737 352 576

PT KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ 2018 - II.

Příměstský tábor DDM-DŮM UM - "PIRÁTSKÁ VÝPRAVA"!

Prázdniny
07:10 - 17:45


Čt
26.7.
UBYTOVÁNÍ - 4PLAYER

Václav Buček - 776363666, noční recepce - Kopáčová Anežka (3x=z 22. na 23., z 23. na 24., z 24. na 25.7.), Szebinovský Jiří, junior (z 25. 7. do konce).

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - GOLF

Crokidy a Golfagarden - Emil Langer - 737 352 576

PT KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ 2018 - II.

Příměstský tábor DDM-DŮM UM - "PIRÁTSKÁ VÝPRAVA"!

Prázdniny
07:10 - 17:45