Německý jazyk

 

   
 

Pozor nepřehlédněte!

 
Dobré slovníčky pro začátečníky i mírně pokročilé. Vybral tým deváťáků a paní učitelka Wernischová. K dostání v knihkupectví Neoluxor na Václavském náměstí. Vhodný i na cesty.Slovníčky
 

5.2.2.2 CIZÍ JAZYK – NĚMECKÝ JAZYK

 
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Cizí jazyky se učíme proto, abychom se domluvili s příslušníky jiných národů. Němčina, která se po staletí vyvíjela vedle jazyka českého, je jazykem národa nám historicky a kulturně nejbližšího. Znalost němčiny jistě pomůže k poznávání a chápání odlišnosti, ale i blízkosti obou národních kultur, a tím i k toleranci. Žáky vedeme k chápání jazyka jako prostředku ke zvýšení osobní i profesní prestiže a efektivní komunikace v mezinárodním měřítku.
 
Časové a organizační vymezení:
Německý jazyk učíme jako povinný předmět od sedmého ročníku, v dotaci 2 hodiny týdně. Mezinárodní studie dokazují, že právě v této věkové kategorii je vhodné zvolit německý jazyk jako druhý cizí jazyk po angličtině, kterou již mají žáci v této době zafixovanou, a nedochází tak k omylům, které by blízkost těchto jazyků mohla vyvolávat. Při výuce němčiny je naopak možno si do značné míry znalostí angličtiny pomoci. Ve tříletém období žáci získají základní znalost němčiny úrovně A1 a pro jazykově nadané žáky tvoří základ pro další studium. Výuka probíhá v jazykové učebně vybavené interaktivní tabulí, využíváme i mobilní učebny.
 
Vazby na průřezová témata a klíčové kompetence:
V předmětu první cizí jazyk se realizují některá průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských souvislostech a Mediální výchova. Převládají kompetence k učení, kompetence k řešení problému a kompetence komunikativní.
 
 

Dlouhodobý záměr výuky Německého jazyka:

Směřovat výuku Německého jazyka k užívání jazyka v praktickém životě primárně jako prostředku dorozumění a k odbourávání možných jazykových zábran za „užití rozmanitých (kreativních a interaktivních) učebních materiálů“ (Diferencovaná výuka/Individualizovaná výuka dle S.Tomlinsonové).

 

Novinky ve výuce NJ:

     V  školním roce 2014/15 jsme začali učit podle jednoho z nejprogresivnějších učebních materiálů, které jsou na našem trhu k dispozici, a to podle učebnice Ideen renomovaného německého nakladatelství Hueber.

    Žáci se v tomto školním roce spolupodíleli na testování a výběru nových učebních materiálů, které budou nejlépe odpovídat jejich mentalitě a které posílí jejich motivaci k  osvojování druhého cizího jazyka.

     Komunikativní aspekt jazyka – tedy poslech s porozuměním a mluvení – stál na prvním místě výuky německého jazyka nejen z pohledu hodnotících učitelů, ale také z pohledu  žáků, kteří byli do testování učebnic zapojeni.

    Pro svou názornost, bohaté možnosti domácího procvičování a pro svůj důraz na běžné konverzační využití němčiny byla zvolena učebnice Ideen 1  s výhledem dosažení jazykové urovně A1  dle pokročilosti jazykové skupiny. Kromě  procvičování na CD-ROMu a na interaktivní verzi učebnice mají žáci dostatek prostoru si své jazykové dovednosti upevňovat i na stránkách www.hueber.de/ideen či paralelně na www.hueber./de/deutschcom nebo na www.hueber.de /planet nebo na www. hueber.de /pingpong.

 

Motivační charakter má i sledování DVD příběhů,  vytvořených pro upevnění fonetických, slovních i gramatických návyků dovedností. Přepis nejdůležitějších frází, zapadajích do našeho projektu Sprechtime (zapisujeme si v něm nejdůležitější fráze na cesty),   najdete v příloze tohoto dokumentu, je doplňovám na základě podnětů žáků.
Na internetu najdete příběhy z každodenního života  zadáním  odkazu www.goethe.de/strasse. Tyto videopříběhy mají interaktivní charakter a byly vytvořeny na podporu autentické výuky cizinců odporníky z Goetehe Institutu.
 
V letošním školním roce jsou pro žáky naší školy připraveny na webu www. jazyky-bez-barier.cz, kdokoli se na na těchto stránkách může zaregistrovat a bedzplatně využít výukový materiál v sekci knihovna , náš příspěvek v oblasti Německého jazyka  je pod názvem ZŠ Kunratice.
V případě jakýchkoli dotazů k výuce NJ pište na mail petra.wernischova@zskunratice.cz
 
Další možnosti domácího procvičování a individuálního procvičování  najdete v sekci Interessante Webseiten
 
 
Hodně radosti při objevování německých frází a slovíček  a hodně chuti do učení Vám přeje
 
tým učitelů NJ
PhDr. Petra Wernischová
Mgr. Jana Antošová
Mgr. Eliška Bartůňková                                                                                                                                    

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Stránka

Publikována: 18.4.2011

Naposled upravena: 12.9.2016

Vytvořil(a): Petra Wernischová

Kalendář akcí

Út
23.1.
Návštěva pedagogů ze školy z Kypru
08:00 - 16:15

Erasmus+KS1 program for job shadowing - Kyperounta Primary School in the Troodos region of Cyprus Our school is one of the leading primary schools in Cyprus concerning tablet integration in education: - https://mobileclassroomskyperountadimotiko.wordpress.com - http://www.kyperountaschool.education/moodle/ - http://dim-kyperounta-lem.schools.ac.cy/


St
24.1.
ŠPANĚLSKÝ DEN - celoškolní projekt Asociace školních jiídelen, SZÚ Praha, ŠJ při ZŠ Kunratice a ZŠ Kunratice
08:00 - 11:40

Co již o Španělsku víme a co se chceme ještě dozvědět? Na dopolední projektový den ve škole naváže španělský oběd ve školní jídelně.

TEREZČIN MEMORIÁL - 7. ročník florbalového maratonu
08:00 - 20:00

- přihlášení zájemci

Návštěva pedagogů ze školy z Kypru
08:00 - 16:15

Erasmus+KS1 program for job shadowing - Kyperounta Primary School in the Troodos region of Cyprus Our school is one of the leading primary schools in Cyprus concerning tablet integration in education: - https://mobileclassroomskyperountadimotiko.wordpress.com - http://www.kyperountaschool.education/moodle/ - http://dim-kyperounta-lem.schools.ac.cy/


Čt
25.1.
Kunratická jahoda
10:00 - 13:30

Třídní schůzky + období triád na II. stupni (reflektivní)
17:00 - 19:30

- začátky: od 17:30 hodin – I. stupeň a od 18:15 hodin – II. stupeň

ŠKOLSKÁ RADA
19:15 - 20:15

- jednání probíhá po volbách do ŠR ve škole26.1.
Kunratická jahůdka
10:00 - 12:35

3.- 5. ročníky

Volba prezidenta republiky - II. kolo
11:30 - 23:59

Příprava učeben od 11:30 hodin - pavilon A přízemí.


So
27.1.
Volba prezidenta republiky - II. kolo

Příprava učeben od 11:30 hodin - pavilon A přízemí.

BK Kunratice turnaj mládeže
08:00 - 18:00

Recepce: Szebinovský Jun.


Ne
28.1.
SK Dvojka Praha
09:00 - 16:00

Recepce: Kopáčová A.

Vídeň - Praha
13:40 - 17:45

Návštěva žáků sedmých tříd, kteří jsou zapojeni do projektu výměny žáků, ve vídeňské škole - www.brueckenschule.at - Die NMS Brückenschule


Po
29.1.
Vídeň - Praha
07:10 - 17:45

Návštěva žáků sedmých tříd, kteří jsou zapojeni do projektu výměny žáků, ve vídeňské škole - www.brueckenschule.at - Die NMS Brückenschule

Návštěva DAMU - katedra tvořivé dramatiky
08:00 - 13:30

strukturované drama Osvětim - pro vybrané žáky 9. tříd

Pohár Českého Florbalu pro 1.stupeň ZŠ - Finále Prahy - DÍVKY
08:00 - 13:30

Tělocvičny na ZŠ Campanus Pohár Českého Florbalu pro 1.stupeň ZŠ - Finále Prahy - dívky (dříve Pohár ministra školství) Účastní se vybrané žákyně školy.