Matematika 8. ročník 2018/19


Mnohočleny - násobení

Násobení mnohočlenů Příklady na procvičování i s výsledky:-)

Mnohočleny - sčítání a odčítání

Sčítáme a odčítáme ... příklady na procvičování:-)


Mnohočleny

Co je mnohočlen ...

Číselné výrazy a výrazy s proměnnými

Co to je, jak je řešíme, hodnota výrazů ...


Thaletova kružnice

a její využití při konstrukce tečen kružnice z bodu

Vzájemná poloha dvou kružnic

rozdělení podle společných bodů


Vzájemná poloha přímky a kružnice

Kružnice, kruh

Co je kružnice a jaká je její délka, co je kruh, jaký je jeho obvod a obsah ...


Pythagorova věta

Co nám říká ...

Druhá odmocnina

Co je druhá odmocnina, jak ji vypočítáme zpaměti, ...


Druhá mocnina

Co je mocnina, jak počítáme zpaměti, ...

OPAKUJEME

Celá čísla, zlomky, procenta, promile


Portfolio

Co má vaše portfolio obsahovat  a jaká jsou kritéria jeho hodnocení ... odevzdat 1.11. (8.A), 2.11. (8.B)

Hodnocení

Co vše zahrnuje výsledná známka z matematiky.


Pomůcky

Co potřebujete na hodiny matematiky.

Kalendář akcí


19.4.
Házená
08:00 - 21:30

Prague Handball Cup 2019


So
20.4.
Házená
08:00 - 18:30

Prague Handball Cup 2019


Ne
21.4.
Házená
08:00 - 19:00

Prague Handball Cup 2019

Florbal
20:00 - 21:30

Emco Cholerics


Po
22.4.
Velikonoční pondělí
07:10 - 19:15

3.A Učíme se venku
08:55 - 11:40

pravidelné vyučování venku


Út
23.4.
Týden Země
08:00 - 14:25

program bude upřesněnČt
25.4.
Týden Země
08:00 - 14:25

program bude upřesněn

Pedagogické odpoledne
14:00 - 16:30

Společné ročníkové a oborové plánování, sdílení a vyhodnocování.