Matematika 8. ročník 2017/18

8.B Válec

Vlastnosti, povrch, objem

8.B Mnohočleny - násobení

Násobení mnohočlenů Příklady na procvičování i s výsledky:-)


8.B Mnohočleny - sčítání a odčítání

Sčítáme a odčítáme ... příklady na procvičování:-)

8.B Mnohočleny

Co je mnohočlen ...


8.B Číselné výrazy a výrazy s proměnnými

Co to je, jak je řešíme, hodnota výrazů ...

8.B Thaletova kružnice

a její využití při konstrukce tečen kružnice z bodu8.B Kružnice, kruh

Co je kružnice a jaká je její délka, co je kruh, jaký je jeho obvod a obsah ...

8.B Čtyřúhelníky - opakování

Jak vypočítat obvod a obsah rovnoběžníků, lichoběžníků ... čtverec, obdélník a trojúhelník najdete v přiložené...


8.B Hranoly

Kolmý hranol, povrch a objem, v příloze najdete obvody a obsahy rovinných útvarů (možných podstav hranolů)

Pozvánka pro rodiče na MATEMATIKU v šestých třídách a 8.A

Zajděte během informativního odpoledne dne 23.11. do učebny Ma - Aj (1. patro v nové budově) a vyzkoušejte si...


8.B Pythagorova věta

Co nám říká ...

Učitelé → Předměty - Školní vzdělávací program → Matematika → Matematika 6. ročník 2017/18

Matematická Olympiáda

Opět je tu možnost pro žáky 5. - 9. tříd pořádně si započítat.  Chceš-li si opravdu započítat a řešit pěkné...


8.B Druhá odmocnina

Co je druhá odmocnina, jak ji vypočítáme zpaměti, ...

8.B Druhá mocnina

Co je mocnina, jak počítáme zpaměti, ...Kalendář akcí

Út
24.4.
TÝDEN ZEMĚ - ŠKOLNÍ PROJEKT
07:10 - 17:45

program jednotlivých tříd dle pokynů třídních učitelů a rozvrhu v ŠkoleOnLine

DEN ZEMĚ - MOBILNÍ PLANETÁRIUM
08:00 - 13:30

1.VH - 3.A 4.VH - 5.A 2.VH - 3.B 5.VH - 5.B 3.VH - 3.C 6.VH - 5.C

ORGANIZACE DNE ZEMĚ
08:00 - 13:30


St
25.4.
TÝDEN ZEMĚ - ŠKOLNÍ PROJEKT
07:10 - 17:45

program jednotlivých tříd dle pokynů třídních učitelů a rozvrhu v ŠkoleOnLine

POPRASK - turnaj v softu
08:00 - 13:30

výběr žáků 6. - 9. tříd

Den otevřených dveří
08:55 - 17:45

MAP Praha 12
14:00 - 15:00

Přestavení projektu MAP II. Prahy 12. Zahájení jednání o přistoupení škol, školských zařízeí a neziskových organizycí MČ Praha Kunratice k MAP II. Prahy 12.

Jednání ŠKOLSKÉ RADY
18:00 - 19:30


Čt
26.4.
TÝDEN ZEMĚ - ŠKOLNÍ PROJEKT
07:10 - 17:45

program jednotlivých tříd dle pokynů třídních učitelů a rozvrhu v ŠkoleOnLine

Den otevřených dveří
08:55 - 17:45

Stáž účastníků studia KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU - Karlovarský kraj
08:55 - 14:25

Představení školy, nahlédnutí do vyučování, seznámení se ŠVP a jeho inovací, reflexe návštěvy.27.4.
TÝDEN ZEMĚ - ŠKOLNÍ PROJEKT
07:10 - 13:30

program jednotlivých tříd dle pokynů třídních učitelů a rozvrhu v ŠkoleOnLine

PŘEBOR PRAŽSKÝCH ŠKOL V ČESKÉ DÁMĚ
08:00 - 11:40

Školní kolo - výběr žáků - přihlášky u Věry Hruškové a Renaty LinhovéNe
29.4.
Start98 Praha-Kunratice elévky turnaj florbal
09:00 - 13:00

Recepce: Szebinovský


Po
30.4.
ŘEDITELSKÝ DEN
07:10 - 17:45

4. Seminární den
08:00 - 15:20