Kritéria hodnocení

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ Dramatická výchova 3. - 4. ročník

 

1. Žák se aktivně zapojuje do všech činností a plní

zadané úkoly podle svých možností a schopností.

 

2. Žák uplatňuje tvůrčí přístup, nabízí vlastní nápady.

3. Žák spolupracuje, vhodně komunikuje a dodržuje dohodnutá pravidla.

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ Dramatické výchova 5. – 8. ročník

1. Žák se aktivně zapojuje do všech činností a plní

zadané úkoly podle svách možností a schopností.

 

2. Žák uplatňuje tvůrčí přístup, nabízí vlastní nápady.

 

3. Žák spolupracuje, vhodně komunikuje a dodržuje dohodnutá pravidla.

 

4. Žák 1x za pololetí veřejně prezentuje „Pozvánku“ na divadelní představení (dle zadaných kritérií).

UPOZORNĚNÍ: Pozvánky jsou povinné pro 6.-8. ročníky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „POZVÁNKA NA DIVADLO“

 Každý žák má povinnost 1x za pololetí předložit Pozvánku na divadlo, buď které sám za uvedené období navštívil, nebo které podle recenzí chce doporučit.

Termín odevzdání Pozvánky na divadlo v I. pololetí do 31. 12. 2015, ve II. pololetí do 31. 5. 2016.

 

Z pozvánky se musíme dozvědět:

 • název představení
 • název divadla, adresa, kdy se představení konalo či bude konat - termín
 • proč bychom měli představení navštívit (v několika větách vysvětlíte, proč představení nabízíte, čím je zajímavé) 
 • několik zajímavostí např. o žánru, o režisérovi nebo hercích, kteří v představení účinkují, o scéně, o použitých rekvizitách, kostýmech a podobně
 • vyhledávat nabídky představení lze přímo na internetových stránkách jednotlivých divadel, v kulturních přehledech …

 

Celá pozvánka by měla být zpracovaná na formát A5 (na PC nebo ručně psaná) a měla by upoutat nejen obsahem, ale i výtvarným zpracováním – nezapomeňte připojit vhodný obrázek!

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ Dramatická výchova 9. ročník

 

 • Žák je povinen zúčastnit se 4divadelních představení, o kterých je předem nejméně

3 týdny informován

 • Na představení jde vhodně oblečen (podle instrukcí učitele) – záleží na typu divadla
 • Žák se v divadle chová podle pravidel slušného chování
 • Pokud žák nesplní své povinnosti, je mu zadána náhradní práce, která obsahuje:
 1. návštěva divadelního představení
 2. rozbor představení v souvislém textu PC v rozsahu 1x A4, velikost písma 12

-          hlavní téma představení (o čem je)

-          popis divadelního žánru

-          popis scény a její proměny

-          počet obrazů

-          výběr jedné z hlavních postav a její charakteristika

 1. doložit vstupenku a program představení

 

 

Stránka

Publikována: 24.9.2014

Naposled upravena: 15.9.2015

Vytvořil(a): Olga Králová

Kalendář akcí

Po
22.1.
DVPP - Koučinkakademie
07:10 - 17:45

Země koučů - Libchavy

Konverzační soutěž v Aj
08:55 - 12:35

školní kolo 6.-9. ročníku

7.AB - Prevence - Dospívání
11:50 - 13:30

zajišťuje K. Círová - program dle pokynů


Út
23.1.
Návštěva pedagogů ze školy z Kypru
08:00 - 16:15

Erasmus+KS1 program for job shadowing - Kyperounta Primary School in the Troodos region of Cyprus Our school is one of the leading primary schools in Cyprus concerning tablet integration in education: - https://mobileclassroomskyperountadimotiko.wordpress.com - http://www.kyperountaschool.education/moodle/ - http://dim-kyperounta-lem.schools.ac.cy/


St
24.1.
ŠPANĚLSKÝ DEN - celoškolní projekt Asociace školních jiídelen, SZÚ Praha, ŠJ při ZŠ Kunratice a ZŠ Kunratice
08:00 - 11:40

Co již o Španělsku víme a co se chceme ještě dozvědět? Na dopolední projektový den ve škole naváže španělský oběd ve školní jídelně.

TEREZČIN MEMORIÁL - 7. ročník florbalového maratonu
08:00 - 20:00

- přihlášení zájemci

Návštěva pedagogů ze školy z Kypru
08:00 - 16:15

Erasmus+KS1 program for job shadowing - Kyperounta Primary School in the Troodos region of Cyprus Our school is one of the leading primary schools in Cyprus concerning tablet integration in education: - https://mobileclassroomskyperountadimotiko.wordpress.com - http://www.kyperountaschool.education/moodle/ - http://dim-kyperounta-lem.schools.ac.cy/


Čt
25.1.
Kunratická jahoda
10:00 - 13:30

Třídní schůzky + období triád na II. stupni (reflektivní)
17:00 - 19:30

- začátky: od 17:30 hodin – I. stupeň a od 18:15 hodin – II. stupeň

ŠKOLSKÁ RADA
19:15 - 20:15

- jednání probíhá po volbách do ŠR ve škole26.1.
Kunratická jahůdka
10:00 - 12:35

3.- 5. ročníky

Volba prezidenta republiky - II. kolo
11:30 - 23:59

Příprava učeben od 11:30 hodin - pavilon A přízemí.


So
27.1.
Volba prezidenta republiky - II. kolo

Příprava učeben od 11:30 hodin - pavilon A přízemí.

BK Kunratice turnaj mládeže
08:00 - 18:00

Recepce: Szebinovský Jun.


Ne
28.1.
SK Dvojka Praha
09:00 - 16:00

Recepce: Kopáčová A.

Vídeň - Praha
13:40 - 17:45

Návštěva žáků sedmých tříd, kteří jsou zapojeni do projektu výměny žáků, ve vídeňské škole - www.brueckenschule.at - Die NMS Brückenschule