Kritéria hodnocení

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ Dramatická výchova 3. - 4. ročník

 

1. Žák se aktivně zapojuje do všech činností a plní

zadané úkoly podle svých možností a schopností.

 

2. Žák uplatňuje tvůrčí přístup, nabízí vlastní nápady.

3. Žák spolupracuje, vhodně komunikuje a dodržuje dohodnutá pravidla.

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ Dramatické výchova 5. – 8. ročník

1. Žák se aktivně zapojuje do všech činností a plní

zadané úkoly podle svách možností a schopností.

 

2. Žák uplatňuje tvůrčí přístup, nabízí vlastní nápady.

 

3. Žák spolupracuje, vhodně komunikuje a dodržuje dohodnutá pravidla.

 

4. Žák 1x za pololetí veřejně prezentuje „Pozvánku“ na divadelní představení (dle zadaných kritérií).

UPOZORNĚNÍ: Pozvánky jsou povinné pro 6.-8. ročníky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „POZVÁNKA NA DIVADLO“

 Každý žák má povinnost 1x za pololetí předložit Pozvánku na divadlo, buď které sám za uvedené období navštívil, nebo které podle recenzí chce doporučit.

Termín odevzdání Pozvánky na divadlo v I. pololetí do 31. 12. 2015, ve II. pololetí do 31. 5. 2016.

 

Z pozvánky se musíme dozvědět:

 • název představení
 • název divadla, adresa, kdy se představení konalo či bude konat - termín
 • proč bychom měli představení navštívit (v několika větách vysvětlíte, proč představení nabízíte, čím je zajímavé) 
 • několik zajímavostí např. o žánru, o režisérovi nebo hercích, kteří v představení účinkují, o scéně, o použitých rekvizitách, kostýmech a podobně
 • vyhledávat nabídky představení lze přímo na internetových stránkách jednotlivých divadel, v kulturních přehledech …

 

Celá pozvánka by měla být zpracovaná na formát A5 (na PC nebo ručně psaná) a měla by upoutat nejen obsahem, ale i výtvarným zpracováním – nezapomeňte připojit vhodný obrázek!

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ Dramatická výchova 9. ročník

 

 • Žák je povinen zúčastnit se 4divadelních představení, o kterých je předem nejméně

3 týdny informován

 • Na představení jde vhodně oblečen (podle instrukcí učitele) – záleží na typu divadla
 • Žák se v divadle chová podle pravidel slušného chování
 • Pokud žák nesplní své povinnosti, je mu zadána náhradní práce, která obsahuje:
 1. návštěva divadelního představení
 2. rozbor představení v souvislém textu PC v rozsahu 1x A4, velikost písma 12

-          hlavní téma představení (o čem je)

-          popis divadelního žánru

-          popis scény a její proměny

-          počet obrazů

-          výběr jedné z hlavních postav a její charakteristika

 1. doložit vstupenku a program představení

 

 

Stránka

Publikována: 24.9.2014

Naposled upravena: 15.9.2015

Vytvořil(a): Olga Králová

Kalendář akcí

Út
17.7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - GOLF

Crokidy a Golfagarden - Emil Langer - 737 352 576

PT BASKETOVÝ KEMP 2017

Příměstský tábor DDM-DŮM UM

PT KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ 2018 - I.

Příměstský tábor DDM-DŮM UM - SPORTOVCEM TĚLEM I DUŠÍ!

Prázdniny
07:10 - 17:45


St
18.7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - GOLF

Crokidy a Golfagarden - Emil Langer - 737 352 576

PT BASKETOVÝ KEMP 2017

Příměstský tábor DDM-DŮM UM

PT KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ 2018 - I.

Příměstský tábor DDM-DŮM UM - SPORTOVCEM TĚLEM I DUŠÍ!

Prázdniny
07:10 - 17:45


Čt
19.7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - GOLF

Crokidy a Golfagarden - Emil Langer - 737 352 576

PT BASKETOVÝ KEMP 2017

Příměstský tábor DDM-DŮM UM

PT KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ 2018 - I.

Příměstský tábor DDM-DŮM UM - SPORTOVCEM TĚLEM I DUŠÍ!

Prázdniny
07:10 - 17:4520.7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - GOLF

Crokidy a Golfagarden - Emil Langer - 737 352 576

PT BASKETOVÝ KEMP 2017

Příměstský tábor DDM-DŮM UM

PT KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ 2018 - I.

Příměstský tábor DDM-DŮM UM - SPORTOVCEM TĚLEM I DUŠÍ!

Prázdniny
07:10 - 17:45


So
21.7.
Prázdniny
07:10 - 17:45


Ne
22.7.
Prázdniny
07:10 - 17:45

UBYTOVÁNÍ - 4PLAYER
09:00 - 23:59

Václav Buček - 776363666

4player camp
09:00 - 23:59


Po
23.7.
UBYTOVÁNÍ - 4PLAYER

Václav Buček - 776363666

Prázdniny
07:10 - 17:45

NÁJEM AULA - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - KRAV MAGA
07:30 - 23:59

Marcel Simonides

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - GOLF
08:00 - 23:59

Crokidy a Golfagarden - Emil Langer - 737 352 576

PT KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ 2018 - II.
08:00 - 23:59

Příměstský tábor DDM-DŮM UM - "PIRÁTSKÁ VÝPRAVA"!