Kritéria hodnocení

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ Dramatická výchova 3. - 4. ročník

 

1. Žák se aktivně zapojuje do všech činností a plní

zadané úkoly podle svých možností a schopností.

 

2. Žák uplatňuje tvůrčí přístup, nabízí vlastní nápady.

3. Žák spolupracuje, vhodně komunikuje a dodržuje dohodnutá pravidla.

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ Dramatické výchova 5. – 8. ročník

1. Žák se aktivně zapojuje do všech činností a plní

zadané úkoly podle svách možností a schopností.

 

2. Žák uplatňuje tvůrčí přístup, nabízí vlastní nápady.

 

3. Žák spolupracuje, vhodně komunikuje a dodržuje dohodnutá pravidla.

 

4. Žák 1x za pololetí veřejně prezentuje „Pozvánku“ na divadelní představení (dle zadaných kritérií).

UPOZORNĚNÍ: Pozvánky jsou povinné pro 6.-8. ročníky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „POZVÁNKA NA DIVADLO“

 Každý žák má povinnost 1x za pololetí předložit Pozvánku na divadlo, buď které sám za uvedené období navštívil, nebo které podle recenzí chce doporučit.

Termín odevzdání Pozvánky na divadlo v I. pololetí do 31. 12. 2015, ve II. pololetí do 31. 5. 2016.

 

Z pozvánky se musíme dozvědět:

 • název představení
 • název divadla, adresa, kdy se představení konalo či bude konat - termín
 • proč bychom měli představení navštívit (v několika větách vysvětlíte, proč představení nabízíte, čím je zajímavé) 
 • několik zajímavostí např. o žánru, o režisérovi nebo hercích, kteří v představení účinkují, o scéně, o použitých rekvizitách, kostýmech a podobně
 • vyhledávat nabídky představení lze přímo na internetových stránkách jednotlivých divadel, v kulturních přehledech …

 

Celá pozvánka by měla být zpracovaná na formát A5 (na PC nebo ručně psaná) a měla by upoutat nejen obsahem, ale i výtvarným zpracováním – nezapomeňte připojit vhodný obrázek!

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ Dramatická výchova 9. ročník

 

 • Žák je povinen zúčastnit se 4divadelních představení, o kterých je předem nejméně

3 týdny informován

 • Na představení jde vhodně oblečen (podle instrukcí učitele) – záleží na typu divadla
 • Žák se v divadle chová podle pravidel slušného chování
 • Pokud žák nesplní své povinnosti, je mu zadána náhradní práce, která obsahuje:
 1. návštěva divadelního představení
 2. rozbor představení v souvislém textu PC v rozsahu 1x A4, velikost písma 12

-          hlavní téma představení (o čem je)

-          popis divadelního žánru

-          popis scény a její proměny

-          počet obrazů

-          výběr jedné z hlavních postav a její charakteristika

 1. doložit vstupenku a program představení

 

 

Stránka

Publikována: 24.9.2014

Naposled upravena: 15.9.2015

Vytvořil(a): Olga Králová

Kalendář akcí

St
25.4.
TÝDEN ZEMĚ - ŠKOLNÍ PROJEKT
07:10 - 17:45

program jednotlivých tříd dle pokynů třídních učitelů a rozvrhu v ŠkoleOnLine

POPRASK - turnaj v softu
08:00 - 13:30

výběr žáků 6. - 9. tříd

Den otevřených dveří
08:55 - 17:45

MAP Praha 12
14:00 - 15:00

Přestavení projektu MAP II. Prahy 12. Zahájení jednání o přistoupení škol, školských zařízeí a neziskových organizycí MČ Praha Kunratice k MAP II. Prahy 12.

Jednání ŠKOLSKÉ RADY
18:00 - 19:30


Čt
26.4.
TÝDEN ZEMĚ - ŠKOLNÍ PROJEKT
07:10 - 17:45

program jednotlivých tříd dle pokynů třídních učitelů a rozvrhu v ŠkoleOnLine

Den otevřených dveří
08:55 - 17:45

Stáž účastníků studia KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU - Karlovarský kraj
08:55 - 14:25

Představení školy, nahlédnutí do vyučování, seznámení se ŠVP a jeho inovací, reflexe návštěvy.27.4.
TÝDEN ZEMĚ - ŠKOLNÍ PROJEKT
07:10 - 13:30

program jednotlivých tříd dle pokynů třídních učitelů a rozvrhu v ŠkoleOnLine

PŘEBOR PRAŽSKÝCH ŠKOL V ČESKÉ DÁMĚ
08:00 - 11:40

Školní kolo - výběr žáků - přihlášky u Věry Hruškové a Renaty LinhovéNe
29.4.
Start98 Praha-Kunratice elévky turnaj florbal
09:00 - 13:00

Recepce: Szebinovský


Po
30.4.
ŘEDITELSKÝ DEN
07:10 - 17:45

4. Seminární den
08:00 - 15:20


Út
1.5.