Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Všichni naši učitelé postupně prochází dlouhodobými kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Ve škole máme jak držitele certifikátu učitele RWCT - KM podle Mezinárodního standardu RWCT, tak absoventy kurzu lektorských dovedností KM.

Vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT - KM) nabízí učitelům ucelený didaktický systém, který je možné využít téměř ve všech předmětech a na všech stupních škol. Konkrétní praktické metody, techniky a strategie jsou sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém učení použitelný ve škole.
Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví, cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí.

Oporu ve škole máme především v lidech (stav k červnu 2015):

  • Certifikát učitele RWCT - KM podle Mezinárodního standardu RWCT získali - Eva Hilčerová, Jana Kopecká, Zdeňka Dudová, Lenka Veisová, Tereza Lomnická, Tereza Veselá, Lucie Samlerová, Markéta Nováková, Hana Růžičková
  • Lektorský kurz KM absolvovali - Jana Kopecká, Jana Böhmová, Markéta Nováková, Hana Růžičková, Vít Beran. Jana Kopecká, Markéta Nováková a Hana Růžičková vedly své první kurzy KM ve školní roce 2014/2015.
  • Mentorský výcvik s Mirkou Lazarovou nebo Evou Lukavskou absolvovali - Jana Kopecká, Eva Hilčerová, Michal Střítezský, Eva Jenšíková, Lenka Veisová, Markéta Nováková, Hana Růžičková, Vít Beran, Jitka Kopáčová, Olga Králová
  • S H-matem úzce spolupracuje: Petra Dvořáková
  • Roli interních mentorů zastávají: Jana Kopecká, Eva Hilčerová, Michal Střítezský, Eva Jenšíková a Lenka Veisová
  • Do výcviku v poskytování ZV se zapojili: Věra Purkrtová, Mariana Formanová, Lucie Kalousová, Tereza Lomnická, Zdeňka Dudová, Petra Dvořáková, Eva Hilčerová, Eva Jenšíková, Jitka Kopáčová, Jana Kopecká, Markéta Nováková, Hana Růžičková, Lucie Samlerová, Hypšová (Siblíková) Marta, Michal Střítezský, Jakub Svatoš, Lenka Veisová, Tereza Veselá, Jakub Zvěřina 
  • Další kolegové získávají ostruhy v mentorských kurzech na Pedagogické fakultě nebo se stali autory pedagogického čtení do Kritických listů, Kritických lístků, vedli dílny v rámci sítě škol zapojených do projektu "Pomáháme školám k úspěchu"…

Příspěvek

Publikován: 19.8.2015

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí

Ne
20.1.
Florbal
08:00 - 17:00

Start98 ženy

Florbal
17:00 - 20:00

Wizards DDM P-10

Florbal
20:00 - 21:30

Emco Cholerics


Po
21.1.
ŘEDITELSKÝ DEN
07:10 - 19:15

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÝ DEN v rámci ředitelského dne
08:00 - 16:15

- Pedagogická rada - uzavření klasifikace za 1. pololetí - PPRŠ - Setkání hnízd - evaluace jednotlivých kapitol PPRŠ - POPR - práce v triádách - rozhovory nad důkazy učení

3.A Učíme se venku
08:55 - 11:40

pravidelné vyučování venkuSt
23.1.
TEREZČIN MEMORIÁL - 8. ročník
07:30 - 20:00

Od roku 2012 věnujeme Florbalový maraton památce Terezy Kalitové. Přihlášení hráči, žáci naší školy, jsou rozděleni do dvou týmů. Každý tým dále tvoří dvě družstva mladší a starší. Každé družstvo hodinu hraje a hodinu odpočívá.


Čt
24.1.
Pedagogický den a odpoledne s Květou Krüger a s Badatelským cyklem profesního učení
08:00 - 16:30

Dopoledne - návštěvy v hodinách podle domluvených kritérií, individuální podpora... Odpoledne - skupinový koučink pro 6 - 16 pedagogů rozdělených do dvou skupin - spolufinancováno projektu Šablony OPVVV II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009211, 1.9.2018 - 31.8.2020 a projektu Pomáháme školám k úspěchu

Akce ŠD - Magická iluze
14:00 - 15:30

zajišťuje R. Turková

Pedagogické odpoledne
14:00 - 16:30

Společné ročníkové a oborové plánování, sdílení a vyhodnocování.25.1.

So
26.1.
DVPP - Kurz KM
08:00 - 16:15

Centrum KM, Praha 4 Boleslavova

NÁJEM - šperkařský kurz
09:00 - 20:30

www.tepanakrajka.cz - Šperkařské triky a fígle - Bohdana Goliášová.

NÁJEM - UČEBNA PŘÍRODOPISU
09:00 - 19:00

pí. Záhorová - astrologické přednášky

Florbal
09:00 - 15:00

Start98 elévové Black

Florbal
18:00 - 21:00

FBŠ Bohemians juniorky