Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Všichni naši učitelé postupně prochází dlouhodobými kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Ve škole máme jak držitele certifikátu učitele RWCT - KM podle Mezinárodního standardu RWCT, tak absoventy kurzu lektorských dovedností KM.

Vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT - KM) nabízí učitelům ucelený didaktický systém, který je možné využít téměř ve všech předmětech a na všech stupních škol. Konkrétní praktické metody, techniky a strategie jsou sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém učení použitelný ve škole.
Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví, cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí.

Oporu ve škole máme především v lidech (stav k červnu 2015):

  • Certifikát učitele RWCT - KM podle Mezinárodního standardu RWCT získali - Eva Hilčerová, Jana Kopecká, Zdeňka Dudová, Lenka Veisová, Tereza Lomnická, Tereza Veselá, Lucie Samlerová, Markéta Nováková, Hana Růžičková
  • Lektorský kurz KM absolvovali - Jana Kopecká, Jana Böhmová, Markéta Nováková, Hana Růžičková, Vít Beran. Jana Kopecká, Markéta Nováková a Hana Růžičková vedly své první kurzy KM ve školní roce 2014/2015.
  • Mentorský výcvik s Mirkou Lazarovou nebo Evou Lukavskou absolvovali - Jana Kopecká, Eva Hilčerová, Michal Střítezský, Eva Jenšíková, Lenka Veisová, Markéta Nováková, Hana Růžičková, Vít Beran, Jitka Kopáčová, Olga Králová
  • S H-matem úzce spolupracuje: Petra Dvořáková
  • Roli interních mentorů zastávají: Jana Kopecká, Eva Hilčerová, Michal Střítezský, Eva Jenšíková a Lenka Veisová
  • Do výcviku v poskytování ZV se zapojili: Věra Purkrtová, Mariana Formanová, Lucie Kalousová, Tereza Lomnická, Zdeňka Dudová, Petra Dvořáková, Eva Hilčerová, Eva Jenšíková, Jitka Kopáčová, Jana Kopecká, Markéta Nováková, Hana Růžičková, Lucie Samlerová, Hypšová (Siblíková) Marta, Michal Střítezský, Jakub Svatoš, Lenka Veisová, Tereza Veselá, Jakub Zvěřina 
  • Další kolegové získávají ostruhy v mentorských kurzech na Pedagogické fakultě nebo se stali autory pedagogického čtení do Kritických listů, Kritických lístků, vedli dílny v rámci sítě škol zapojených do projektu "Pomáháme školám k úspěchu"…

Příspěvek

Publikován: 19.8.2015

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí


22.6.
Týden sportů, turistiky a objevů
08:00 - 17:45

Nejdřívějšíá odjezd - 16.6.2018 a nejpozdější příjezd 24.6.2018. Termíny jednotlivých akcí budou upřesněny a rozepsány.


Po
25.6.
SBĚROVÉ DNY
07:10 - 07:55

MÍSTO: před školou v čase 7:00 – 7:55 SBÍRÁME: papír, hliník, staré tonery (oceníme již zvážené a svázané balíky) Těšíme se a děkujeme za spolupráci!!!!!

zrušení výuky
07:10 - 17:45

NÁJEM KUCHYŇKA - 8. A+B
08:00 - 16:00

Marek Pilař - pečení na ZS

DEN ŠKOLY - Odměňování nejlepších žáků
08:00 - 12:35

8:30 - první ročník; 9:00 - druhý ročník; 9:30 - třetí ročník; 10:00 - čtvrtý ročník; 10:30 - pátý ročník; 11:00 - šestý ročník; 11:30 - sedmý ročník; 12:00 - osmý ročník; 12:30 - devátý ročník.

DEN TŘÍDY
08:00 - 11:40

DEN TŘÍDY
11:50 - 12:35


Út
26.6.
SBĚROVÉ DNY
07:10 - 07:55

MÍSTO: před školou v čase 7:00 – 7:55 SBÍRÁME: papír, hliník, staré tonery (oceníme již zvážené a svázané balíky) Těšíme se a děkujeme za spolupráci!!!!!

zrušení výuky
07:10 - 17:45

DEN TŘÍDY
08:00 - 11:40

DEN TŘÍDY
11:50 - 12:35

ZAHRADNÍ SLAVNOST
16:00 - 22:00


St
27.6.
SBĚROVÉ DNY
07:10 - 07:55

MÍSTO: před školou v čase 7:00 – 7:55 SBÍRÁME: papír, hliník, staré tonery (oceníme již zvážené a svázané balíky) Těšíme se a děkujeme za spolupráci!!!!!

zrušení výuky
07:10 - 17:45

DEN TŘÍDY
08:00 - 11:40

Poslední zvonění žáků devátých tříd
09:00 - 10:15

- ROZLOUČENÍ DEVŤÁKŮ SE ŠKOLNÍDOCHÁZKOU DO ZŠ, SPOLUŽÁKY A VŠEMI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY.

DEN TŘÍDY
11:50 - 12:35


Čt
28.6.
zrušení výuky
07:10 - 17:45

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
08:00 - 09:40

- předání výročnch vysvědčení - rozloučení na prázdniny - poslední zvonění pro žáky devátých tříd

DEN TŘÍDY
08:00 - 09:40

Přátelské setkání zaměstnanců školy na závěr školního roku
16:00 - 23:00

Hudba - výborné jídlo - príma nálada ... přijďte pobýt ;-).