Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Všichni naši učitelé postupně prochází dlouhodobými kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Ve škole máme jak držitele certifikátu učitele RWCT - KM podle Mezinárodního standardu RWCT, tak absoventy kurzu lektorských dovedností KM.

Vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT - KM) nabízí učitelům ucelený didaktický systém, který je možné využít téměř ve všech předmětech a na všech stupních škol. Konkrétní praktické metody, techniky a strategie jsou sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém učení použitelný ve škole.
Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví, cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí.

Oporu ve škole máme především v lidech (stav k červnu 2015):

  • Certifikát učitele RWCT - KM podle Mezinárodního standardu RWCT získali - Eva Hilčerová, Jana Kopecká, Zdeňka Dudová, Lenka Veisová, Tereza Lomnická, Tereza Veselá, Lucie Samlerová, Markéta Nováková, Hana Růžičková
  • Lektorský kurz KM absolvovali - Jana Kopecká, Jana Böhmová, Markéta Nováková, Hana Růžičková, Vít Beran. Jana Kopecká, Markéta Nováková a Hana Růžičková vedly své první kurzy KM ve školní roce 2014/2015.
  • Mentorský výcvik s Mirkou Lazarovou nebo Evou Lukavskou absolvovali - Jana Kopecká, Eva Hilčerová, Michal Střítezský, Eva Jenšíková, Lenka Veisová, Markéta Nováková, Hana Růžičková, Vít Beran, Jitka Kopáčová, Olga Králová
  • S H-matem úzce spolupracuje: Petra Dvořáková
  • Roli interních mentorů zastávají: Jana Kopecká, Eva Hilčerová, Michal Střítezský, Eva Jenšíková a Lenka Veisová
  • Do výcviku v poskytování ZV se zapojili: Věra Purkrtová, Mariana Formanová, Lucie Kalousová, Tereza Lomnická, Zdeňka Dudová, Petra Dvořáková, Eva Hilčerová, Eva Jenšíková, Jitka Kopáčová, Jana Kopecká, Markéta Nováková, Hana Růžičková, Lucie Samlerová, Hypšová (Siblíková) Marta, Michal Střítezský, Jakub Svatoš, Lenka Veisová, Tereza Veselá, Jakub Zvěřina 
  • Další kolegové získávají ostruhy v mentorských kurzech na Pedagogické fakultě nebo se stali autory pedagogického čtení do Kritických listů, Kritických lístků, vedli dílny v rámci sítě škol zapojených do projektu "Pomáháme školám k úspěchu"…

Příspěvek

Publikován: 19.8.2015

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcíČt
25.10.
Pedagogický den a odpoledne s Květou Krüger a s Badatelským cyklem profesního učení
08:00 - 16:30

Dopoledne - návštěvy v hodinách podle domluvených kritérií, individuální podpora... Odpoledne - skupinový koučink pro 6 - 16 pedagogů rozdělených do dvou skupin - spolufinancováno projektu Šablony OPVVV II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009211, 1.9.2018 - 31.8.2020 a projektu Pomáháme školám k úspěchu

Strukturované drama Iva Procházková "Soví zpěv"
08:55 - 12:35

Dílna studentky DAME katedry Výchovné dramatiky v Městské knihovně

Praxe DV Pedf UK Praha, Irena Holemá
08:55 - 10:45

2.VH 5.C Králová Olga

Pedagogické odpoledne
14:00 - 16:30

Společné ročníkové a oborové plánování, sdílení a vyhodnocování.So
27.10.
Florbal
08:00 - 16:00

Kemp regionálních výběrů CFBU, starší žáci

Florbal
16:00 - 19:00

Start98 muži B

Florbal
19:00 - 22:00

Wizards DDM P-10


Ne
28.10.
Florbal
08:00 - 16:00

Kemp regionálních výběrů CFBU, mladší žáci

Florbal
16:00 - 19:00

Start98 muži B

Florbal
19:00 - 22:00

FBK Olymp


Po
29.10.
Podzimní prázdniny
07:10 - 19:15

Podzimní prázdniny
07:10 - 19:15

3.AB - plavecký výcvik
07:10 - 10:45

3. C = Vyučování venku
08:55 - 11:40

pravidelné hodiny výuky venku